Działanie turbiny wiatrowej

Czym jest i jak działa turbina wiatrowa? 

 

Urządzenie zamieniające energię kinetyczną wędrujących mas powietrza,  w energię  mechaniczną,  a nastepnie elektryczną, nazywane jest turbiną wiatrową. Zasada działania turbiny wiatrowej jest znana i wykorzystywana od wieków. Te znane od najdawniejszych okresów, pozbawione prądnic, służyły człowiekowi do pompowania wody czy mielenia zboża w młynach. Jest wiele rodzajów turbin, wszystkie jednak opierają swoją budowę o  odpowiednio wyprofilowane skrzydła, do których dołączona jest oś sprzęgnięta mechanicznie lub hydraulicznie z pradnicą. Dzięki skrzydłom dołączonych do osi, energia kinetyczna wiatru zostaje przekształcona na energię mechaniczną osi obracającej wał prądnicy, która to z kolei generuje energię elektryczną. Elektrownie wiatrowe pracują zazwyczaj, przy wietrze wiejącym z prędkością 5 - 25 m/s. Podobnie jak w przypadku baterii fotowoltaicznych energia elektryczna, wytworzona bezpośrednio za generatorem turbiny, nie nadaje się do bezpośredniego zasilania większości odbiorników i należy ją przekształcić do parametrów dostosowanych do pracy odbiorników. Obecnie wystepujące turbiny wiatrowe, można podzielić na turbiny o poziomej osi obrotu - HAWT ( ang. Horizontal Axis Wind Turbine) oraz pionowej osi obrotu - VAWT (ang. Vertical Axis Wind Turbine).