Montaż na gruncie - wady i zalety

Montaż na gruncie - wady i zalety

 

 

Główną zaletą konstrukcji naziemnych jest możliwość ich optymalnego ustawienia względem stron świata oraz nadanie im odpowiedniego kąta nachylenia. Jeśli nie dysponujemy jedynie np. dachem jednospadowym skierowanym na północ, to z ekonomicznego punktu widzenia zdecydowanie bardziej opłaci się zainwestować w konstrukcję naziemną. W przypadku konstrukcji nadążnych pracujących w dwóch osiach dodatkowy uzysk wynosi około 40%, w porównaniu z konstrukcjami stacjonarnymi. Ułatwiony jest również dostęp do powierzchni modułów, co jest zaletą przy ewentualnych przeglądach lub okresowym czyszczeniu instalacji. 

Na niekorzyść konstrukcji naziemnych stanowią głównie zwiększone koszty inwestycyjne i serwisu. Koszt konstrukcji nadążnej jest około pięcio-sześciokrotnie większy niż koszt typowej konstrukcji na dach.  Szczególnie w konstrukcjach nadążnych składających się dodatkowo z siłowników, silników, urządzeń pomiarowych oraz układów sterujących i zasilających, ryzyko wystąpień awarii jest duże przez wzgląd na złożoność układu. Można by rzec, wręcz wprost proporcjonalne do złożoności.

W celu ochrony własnej, konstrukcje nadążne kierują się algorytmami działania, mającymi na celu zapobieganie uszkodzeniom w przypadku wystąpienia warunków zbyt silnego wiatru. Kiedy bezpieczna wartość graniczna wiatru zostanie przekroczona i utrzymuje się w niebezpiecznym pułapie przez określony czas, wtedy traker ustawia moduły poziomo do gruntu. Pozycja ta ogranicza opory dla wędrujących mas powietrza, przez co przenosi mniejsze obciążenia na konstrukcje.

W przypadku małych elektrowni mocy rzędu kilku kWp, powierzchnia gruntu przeznaczona pod generator jest taka sama jak przy montażu na dachu. Jednak, jeśli istnieje potrzeba zainstalowania kilku stojaków bądź trakerów, Wtedy instalacja pochłonie dodatkową powierzchnię potrzebną do utrzymania odstępów umożliwiających wzajemne niezacienianie. Moduły zainstalowane na gruncie są bardziej narażone na kradzież.