Montaż na dachu, zajęta powierzchnia

Montaż na dachu, zajęta powierzchnia 

 

 

Powierzchnia, jaką zajmuje turbina wiatrowa jest kilkukrotnie mniejsza, niż powierzchnia zajmowania przez generator fotowoltaiczny podobnej mocy. Na moduły o mocy znamionowej 1kW przypada masa od 60kg i powierzchnia od około 5,5m2. Turbina wiatrowa o mocy 1kW w zależności od konstrukcji ważyć będzie od 70 do 170kg. Powierzchnia przeznaczona na nią zależy od sposobu montażu, zazwyczaj jednak wynosi tyle ile podstawa masztu i ewentualne odciągi.   

W przypadku instalacji fotowoltaicznej zaleca się, aby zachować minimalne odstępy pomiędzy krawędziami połaci dachowej a ram modułów:

- odstęp od kalenicy min. 20cm;

- odstęp od okapu min. 50cm;

- odstępy od prawej, lewej strony dachu, min. 30cm

Odległości te mają chronić przed podwiewaniem modułów fotowoltaicznych. Najpowszechniej stosowane moduły mają powierzchnie 1,65m2, przy odpowiednio silnym wietrze, który przedostaje się pod taką powierzchnię może nastąpić wyrwanie modułu. Sytuacja na pozór abstrakcyjna aczkolwiek zdarzająca się już u naszych zachodnich sąsiadów

Instalacja odgromowa nie jest obecnie wymagana żadnymi przepisami. Nie wymagają jej również operatorzy sieci dystrybucyjnej. Powierzchnia obiektów wyposażonych w ochronę przeciw odgromową, dodatkowo powiększy się o dystans potrzebny do ochrony generatora fotowoltaicznego przed przeskokami ładunków na wskutek wyładowania w piorunochron. Rząd wartości tych odległości wynosi około 0,5m, lecz nie ma tu raz ustalonej wartości. Odstęp ten należy obliczyć indywidualnie, będzie on uzależniony od budowy ochrony odgromowej.

Na sam koniec szacowania powierzchni potrzebnej pod generator wiatrowy bądź słoneczny na dachu, należy także ustalić czy będą potrzebne ścieżki technologiczne. Przy pomocy takich ścieżek można dokonać okresowego przeglądu instalacji, umycia modułów w celu poprawy ich wydajności.