Ocena obiektu i lokalizacji - instalacji fotowoltaicznej

 Jak ocenić potencjał obiektu i lokalizacji - instalacja fotowoltaiczna

 

 

Potencjał nasłonecznienia w Polsce wynosi przeciętnie od 1100 do 1250 kWh/m2 w skali roku. Nie występują, więc miejsca skrajnie uprzywilejowane ani dyskryminowane. Elektrownia fotowoltaiczna do efektywnej pracy wymaga przede wszystkim niezacienionej, odpowiednio wentylowanej powierzchni skierowanej na południe, możliwie pod odpowiednim kątem. Optymalny kąt nachylenia modułów względem płaszczyzny, zwany kątem inklinacji, powinien być taki, aby promienie słoneczne padały na powierzchnie modułów prostopadle. Kątem optymalnym, pod względem ilości średniej rocznej produkcji energii, dla elektrowni słonecznej posadowionej na terenie naszego kraju, będzie kąt 33-38 stopni. Dachy o orientacji południowej zbliżone do tego nachylenia będą najbardziej efektywnymi. Co jeśli nasz dach nie jest usytuowany idealnie na południe i kąt nachylenia nie jest optymalny?  Odpowiedź na te pytanie tkwi w analizie statystycznych danych klimatycznych zamieszczonych poniżej.

 

Sumy całkowitego nasłonecznienia wyrażane w Wh/m2 na miesiąc, padającego na powierzchnię o orientacji: E-wschód, SE-południowy wschód, S-południe, SW-południowy zachód, W-zachód, pochylenie względem ziemi 30°, 45°, 60°, 90°. Dane uśrednione na podstawie pomiarów z lat 1971-2000, dla stacji pogodowej Warszawa-Okęcie nr 123750  Link

 

Im większy kąt inklinacji, tym większe sumy nasłonecznienia w miesiącach zimowo-jesiennych, a mniejsze w miesiącach wiosenno-letnich. Taki stan rzeczy wynika oczywiście z pozornej wędrówki słońca po widnokręgu. Na podstawie danych dodatkowo można zaobserwować, że różnica w orientacji pomiędzy południem, a innymi analizowanymi kierunkami, dla danego kąta nachylenia, daje zimą nawet 50% mniejsze sumy nasłonecznienia. Tendencja ta maleje do 10-15% w czerwcu.

Obecność elementów zacieniających, szczególnie drzew liściastych, których liście mogą przy pomocy wiatru dostawać się na powierzchnię modułów jest niepożądana. W przypadku pracy modułów fotowoltaicznych, nie występują oddziaływania w postaci hałasu, więc nie trzeba będzie przestrzegać minimalnych odległości od płotu sąsiada.