Nasza rada - z życia wzięte

 Nasza rada - z życia wzięte

 

 

Prosument na etapie planowania mikroinstalacji powinien rozważyć wady i zalety montażu jej na dachu budynku mieszkalnego, gospodarczego lub jako odrębnej konstrukcji na układzie nadążnym (trackerze). Należy przy tym wziąć pod uwagę między innymi cenę, wydajność, sposób konserwacji. 
Czytaj więcej