Turbina wiatrowa na posesji – wady i zalety

Turbina wiatrowa na posesji – wady i zalety 

 

 

Posadowienie turbiny wiatrowej na maszcie zajmuje mniej powierzchni, niż w przypadku stojaków fotowoltaicznych bądź konstrukcji nadążnej. Co za tym idzie, konstrukcja pod turbinę nie wymaga tak równego terenu na posadowienie. Teren pod masztem przydomowej turbiny wiatrowej nie jest wykluczony z użytkowania, w przeciwieństwie do fotowoltaicznych konstrukcji odchylających. Kolejną zaletą jest możliwość obserwacji pracy turbiny, a w razie pojawiania się anomalnego jej zachowania, reakcja ograniczająca ryzyko uszkodzenia obiektów znajdujących się w jej otoczeniu oraz jej samej.

Montaż w terenie poprzez konieczność zachowania odpowiednich odległości, może zwiększać nakład na kable elektryczne. Podczas przesyłu dochodzi do strat wynikających z rezystancji przewodów, zależnej od jej przekroju. Wartości strat to wielkości rzędu 1-3% produkcji. Im trakty kablowe krótsze tym lepiej dla kieszeni zarówno pod kątem inwestycji jak i pod kątem zysków z eksploatacji. Zasada a dotyczy wszystkich generatorów i odbiorników energii elektrycznej.

Główną wadą montażu na gruncie jest poniesienie dodatkowych kosztów związanych z zazwyczaj wyższym masztem, niż w przypadku montażu na dachu. Dodatkowe koszty wynikają z konieczności stabilizacji masztu w postaci zastosowania odciągów oraz ich odpowiedniego zakotwienia lub zalania fundamentów. 

Montaż w terenie poprzez konieczność zachowania odpowiednich odległości, może zwiększać nakład na kable elektryczne. Podczas przesyłu dochodzi do strat wynikających z rezystancji przewodów, zależnej od jej przekroju. Wartości strat to wielkości rzędu 1-3% produkcji. Im trakty kablowe krótsze tym lepiej dla kieszeni zarówno pod kątem inwestycji jak i pod kątem zysków z eksploatacji. Zasada a dotyczy wszystkich generatorów i odbiorników energii elektrycznej.