Ocena potencjału obiektu i lokalizacji - instalacja turbiny wiatrowej

Jak ocenić potencjał obiektu i lokalizacji - instalacja turbiny wiatrowej. 

 

W przypadku źródeł wiatrowych podstawą ich pracy jest zapewnienie stabilnego i mocnego posadowienia elektrowni. Przy uwzględnianiu montażu warto zajrzeć do prawa budowlanego.  Według niego pozwolenia na budowę nie wymagają instalacje elektrowni wiatrowych, których konstrukcja znajduje się na dachu istniejącego budynku i nie wykracza powyżej 3 metrów nad obiekt. Turbiny pionowej osi obrotu do mocy 5kW mieszczą się w tym pułapie. Konstrukcje masztowe posadowione na ziemi nie wymagają również pozwoleń, jeśli nie mają fundamentów i nie przekraczają 30 metrów wysokości. Odpowiednio wytrzymały maszt z turbiną do 5kW o łącznej wysokości do 15 metrów, z powodzeniem można wystabilizować przy pomocy odciągów.Jedną z właściwości wiatru jest to, że przy pokonywaniu masywnych przeszkód przyśpiesza. Prędkość wiatru mierzona na wysokości przeszkody, w przestrzeni otwartej przed przeszkodą, jest znacznie mniejsza niż prędkość mierzona na przeszkodzie. Prędkość ta wzrasta proporcjonalnie do wysokości, jaką musi pokonać strumień powietrza, aby ominąć przeszkodę. To zjawisko dodatkowo poprawia efektywność pozyskiwania energii. Wykorzystuje się je, montując turbiny wiatrowe na budynkach. 

Należy również zapewnić odległość gwarantującą nieprzekraczalność dopuszczalnego poziom hałasu, który nocą wynosi do 40dB, natomiast w ciągu dnia mieści się w zakresie 50-60dB. Zwykle małe elektrownie, powinny być oddalone od budynków, o odległości wynoszące 20 do 100m.

Uwzględniając powyższe czynniki, trzeba przede wszystkim zapewnić planowanej elektrowni wiatrowej, jak najlepsze możliwości wykorzystywania zasobów wiatru. Szczególnie w przypadku stosowania turbin poziomej osi obrotu, zmienny kierunek i natężenie wiatru jest problemem.  Strumień wiatru napotykający na przeszkodę w zależności od jego prędkości, ulega zawirowaniom na wysokościach wynoszących nawet do dwóch wysokości przeszkody. Dystans występowania zawirowań jest zależny od jego prędkości i wynosi dwukrotność wysokości przeszkody przemnożoną przez prędkość wiatru w danej chwili.

Jedną z właściwości wiatru jest to, że przy pokonywaniu masywnych przeszkód przyśpiesza. Prędkość wiatru mierzona na wysokości przeszkody, w przestrzeni otwartej przed przeszkodą, jest znacznie mniejsza niż prędkość mierzona na przeszkodzie. Prędkość ta wzrasta proporcjonalnie do wysokości, jaką musi pokonać strumień powietrza, aby ominąć przeszkodę. To zjawisko dodatkowo poprawia efektywność pozyskiwania energii. Wykorzystuje się je, montując turbiny wiatrowe na budynkach.