Okolice budynku i jego możliwości

Sprawdzenie możliwości budynku oraz jego otoczenia 

 

 

Każdy, kto dysponuje budynkiem lub działką, może teoretycznie zostać producentem energii w postaci prądu, ciepła czy biopaliw. Ilość energii, jaką można uzyskać, definiowana jest nie tylko dostępną przestrzenią do zagospodarowania pod generator i potencjalną zasobnością lokalizacji w czynniki determinujące produkcję. Ocena możliwości budynku i otoczenia, będzie specyficzna dla danego źródła odnawialnego. Zawężając wybór elektrowni odnawialnej pod kątem produkcji energii ze słońca i wiatru, dodatkowymi czynnikami będą m. in. zagospodarowanie i ukształtowanie terenu, występowanie drzew wokół obiektu. Jeśli jako miejsce instalacji turbiny wiatrowej lub paneli fotowoltaicznych, wytypowano dach to dodatkowo trzeba uwzględnić elementy dachu mogące zakłócać strumień powietrza lub zacieniać baterie słoneczne. Przy instalacji elektrowni słonecznej na dachu ważne jest również azymut i kąt nachylenia połaci dachu, na którym nastąpi instalacja, gdyż wpływa to na produkcję w skali roku.

Jeśli chcemy produkować energię z wiatru czy słońca to najlepiej, aby teren wokół lokalizacji inwestycji nie sąsiadował z wysokimi obiektami w postaci, masztów, drzew, budynków. Na zdjęciu poniżej, widać elektrownię słoneczną, której budowa nie została poprzedzona rzetelną analizą zacienień mogących wynikać z sąsiedztwa drzew. W tej sytuacji, inwestor po ukończonej pracy, aby „odblokować” potencjał swojej elektrowni musiał zwrócić się do odpowiednich instytucji, z prośbą o wydanie pozwoleń na ich wycięcie. W przypadku elektrowni wiatrowej posadowionej na dachu, również zakłócałyby pracę turbiny. Ważnym i bardzo często bagatelizowanym krokiem, jest podjęcie się oceny potencjału lokalizacji z uwzględnieniem ewentualnych zmian, które można wprowadzić, aby ten potencjał podwyższyć.