Z kim podpisać umowę na sprzedaż nadwyżek energii?

Z kim podpisać umowę na sprzedaż nadwyżek energii?

 

 

Decyzja w tym zakresie zawsze zależeć będzie od prosumenta. To on jest w stanie najlepiej ocenić, co będzie dla niego najkorzystniejsze. Oceniając jednak aktualną sytuacje na rynku należy przypuszczać, że najczęstszym wyborem w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacji będzie sprzedawca z urzędu.  

Jest kilka przyczyn. Przede wszystkim sprzedawca z urzędu jest obowiązany odkupić energie elektryczną wyprodukowaną w mikroinstalacji. Ma też obowiązek zapłacić za te energię określoną cenę. Jest to instrument wsparcia rozwoju mikroinstalacji. Stan ten mógłby ulec zmianie zasadniczo tylko w sytuacji, w której sprzedawcy działający na rynku zaproponowaliby prosumentom stawki za kilowatogodzinę energii wyprodukowanej w mikroinstalacji na poziomie wyższym niż wynikałoby z ceny, za jaką energie będzie musiał odkupić sprzedawca z urzędu, a która obliczana jest na podstawie algorytmu, który opisany jest w ustawie.