Co się dzieje, gdyby prosument chciał zmienić sprzedawcę w przyszłości?

Co się dzieje, gdyby prosument chciał zmienić sprzedawcę w przyszłości?

 

 

Jest to bardzo ciekawe pytanie. W teorii nie wolno ograniczać konsumentowi prawa do wyboru sprzedawcy, od którego zakupi on energię na potrzeby swojego gospodarstwa domowego ani też sprzedawcy, któremu odsprzeda on wyprodukowaną w mikroinstalacji energię.

Ciężko jest jednak aktualnie powiedzieć, biorąc pod uwagę brak precyzyjnych regulacji na poziomie ustawowym jak miałaby wyglądać współpraca  sprzedawcy, który oferuje konsumentowi energię z sieci ze sprzedawcą, który odkupuje nadwyżki w momencie wprowadzenia półrocznego bilansowania, jeżeli będą to dwa różne przedsiębiorstwa. Niestety w chwili obecnej ciężko jest udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie.