Czy zawsze muszę zgłaszać do sprzedawcy energii że mam instalację?

Czy zawsze muszę zgłaszać do sprzedawcy energii że mam instalację?

 

 

Tu odpowiedź jest krótka. Jeżeli instalacja jest przyłączona do sieci energetycznej, to należy zadbać o to aby ktoś odkupił wyprodukowaną energię.