Po co podpisywać umowę odsprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji ?

Po co podpisywać umowę odsprzedaży energii wyprodukowanej w mikroinstalacji ?

 

 

Odpowiedź na to pytanie jest krótka i bardzo prosta. Jeżeli prosument nie zawrze umowy na odsprzedaż energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, to nie będzie mógł odsprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii i osiągnąć z tego tytułu choćby minimalnego zysku.