Termin zwrotu inwestycji

Termin zwrotu inwestycji

 

 

Jest to kwestia bardzo indywidualna. Nie należy oczekiwać jednak, że inwestycja w mikroinstalację zwróci się szybko.  Z danych, które uzyskaliśmy od prosumentów wynika, że planowany okres zwrotu z inwestycji waha się w granicach od 8 do nawet 17 lat.

Kalkulując termin zwrotu należy wziąć pod uwagę :

  • System wsparcia w postaci taryf gwarantowanych zaadresowany jest na dzień dzisiejszy dla osób, które zrealizują inwestycję po 1 lipca 2016r. Wsparcie to planowane jest na 15 lat.
  • Dotacji na realizację inwestycji nie można co do zasady łączyć ze wsparciem w postaci taryf gwarantowanych.
  • Energia odsprzedawana do sieci po stawkach innych, niż wskazane w taryfach gwarantowanych jest tańsza niż kupowana przez odbiorcę, czasem istotnie tańsza.
  • Z tytułu odsprzedaży energii sprzedawcy z urzędu należy zapłacić podatek dochodowy.
  • W przypadku realizacji inwestycji przy pomocy kredytu lub pożyczki należy uwzględnić koszty jego obsługi.