Nasza rada - z życia wzięte

 • Prosumenci, którzy zgodnie z przepisami nie będą mogli skorzystać z taryf gwarantowanych (instalacja uruchomiona przed 1 lipca 2016r.), powinni rozważyć możliwość maksymalnego wykorzystania energii wyprodukowanej w mikroinstalacji, zamiast sprzedawać ją za cenę kilkunastu groszy za kWh. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie jej do podgrzania ciepłej wody użytkowej. 
  Czytaj wiecej

 • Prosument, który chce czerpać maksimum korzyści z zainstalowanej mikroinstalacji, poza określeniem profilu zużycia energii w gospodarstwie domowym powinien także rozważyć zmianę grupy taryfowej na dwustrefową oraz  dostosowanie nawyków do harmonogramu pracy układu oraz harmonogramu taryfy.
  Czytaj więcej

 • Prosument powinien wykonać szczegółową kalkulację, czy w warunkach jego gospodarstwa domowego lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z dofinansowania na zakup i wdrożenie instalacji, czy gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 stycznia 2016r. 
  Czytaj więcej

 • Prosument świadomie podejmuje decyzję dotyczącą momentu uruchomienia mikroinstalacji, ze względu na gwarantowane ceny odkupu, które wejdą w życie po 1 lipca 2016r.
  Czytaj więcej