Krok 03: Wiatr czy słońce?

Decyzja o zastosowaniu konkretnego źródła odnawialnego powodowana będzie zazwyczaj rachunkiem ekonomicznym. Ten z kolei będzie zależny od wcześniej ocenionego potencjału, jakim dysponujemy. Elektrownia o pionowej osi obrotu o mocy np. 5kW, kosztuje często kilkukrotnie więcej, aniżeli elektrownia słoneczna podobnej mocy wraz z wykonanymi usługami zaprojektowania instalacji, montażu i załatwieniem formalności z energetyką. Rzadziej kryteriami decydującymi będą takie czynniki jak subiektywne poczucie estetyki czy upodobanie np. do turbin wiatrowych. Jeśli hipotetycznie, średnia roczna prędkość wiatru w okolicy wynosi 3m/s, a dysponujemy obiektem z dużą połacią dachową skierowaną na południe, to wybór jest prosty. Jeśli natomiast w pożądanej lokalizacji występują, zarówno dobre warunki wiatrowe jak i słoneczne, to warto rozważyć zastosowanie obu źródeł. Montaż mikro-instalacji fotowoltaicznych, może odbyć się właściwie wszędzie przy zastosowaniu prostych i wytrzymałych konstrukcji. Elektrownie wiatrowe nie są już tak proste w montażu, generują energię w sposób bardzo losowy z tendencją do intensywnej pracy w miesiącach zimowo-jesiennych. W przypadku elektrowni słonecznych, produkcja uzależniona jest od wartości natężenia promieniowania i długości dnia. To w trakcie dnia, zużywa się najwięcej energii elektrycznej. Dlatego jeśli decydujemy się na instalację on grid, a jednocześnie chcemy zużywać jak najwięcej energii na potrzeby własne, to instalacja fotowoltaiczna będzie w większości przypadków najdogodniejszą alternatywą. Tendencje, jakie wykazuje obecnie rynek mikroinstalacji OZE, również jednoznacznie wskazują źródła słoneczne, jako dominujące.