Nowe zasady etykietowania żywności

Artykuł omawia w skrócie nowe zasady etykietowania żywności, obowiązujące od 13 grudnia 2014 r. 

 

Od 13 grudnia 2014 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązują nowe, ujednolicone zasady etykietowania żywności. Wprowadzone właśnie zmiany wynikają bezpośrednio z regulacji wspólnotowych - a konkretnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.

Podstawowym celem nowej regulacji jest zwiększenie poziomu wiedzy i bezpieczeństwa konsumentów. Podmiotem odpowiedzialnym za rzetelne oznaczenie żywności będzie ten pod czyją nazwą lub firmą dany środek spożywczy został wprowadzony na rynek. Jeśli dany przedsiębiorca nie prowadzi swojej działalności na obszarze Unii Europejskiej – odpowiedzialność spoczywa na importerze produktu.     

W przypadku żywności pakowanej stosowne informacje powinny znajdować się bezpośrednio na jej opakowaniu, lub na dołączonej do niej etykiecie. Natomiast w odniesieniu do żywności nieopakowanej – dane takie powinny być przekazane przedsiębiorcy, który sprzedaje produkt. Podmiot ten jest z kolei zobowiązany do przekazywania stosownych informacji konsumentowi. 

Zgodnie z nowymi regulacjami konsument powinien być poinformowany o:       

- nazwie produktu,   

- wykazie składników,          

- substancjach powodujących alergie,      

- ilości oznaczonych składników,     

- ilości netto żywności,         

- dacie minimalnej trwałości lub terminie przydatności do spożycia,         

- danych dotyczących specjalnych warunków przechowywania lub użycia żywności,     

- nazwie i adresie producenta lub importera,           

- instrukcji użycia jeśli jej brak powodowałby utrudnienia,            

- w przypadku mleka, niektórych mięs, a także w sytuacji potencjalnego wprowadzenia konsumenta w błąd - o kraju lub miejscu pochodzenia żywności,

- w odniesieniu do alkoholu, którego zawartość jest większa niż 1,2% objętości - o rzeczywistej objętości alkoholu.        


Co więcej od 13 grudnia 2016 r. obowiązkowe będzie również przekazywanie informacji dotyczących wartości odżywczej produktu.

Warto podkreślić, że wyżej wykazane informacje powinny być czytelne i zrozumiałe dla konsumenta. Wymóg ten jest realizowany min. przez wprowadzenie obowiązku, aby wielkość czcionki wynosiła minimum 1.2 mm (w przypadku małych opakowań 0, 9 milimetra), a także aby treść etykiety była podawana w języku zrozumiałym dla nabywcy.

Zakres informacyjny został również rozszerzony w stosunku do tzw. sprzedaży na odległość. Regulacje te będą miały zastosowanie m.in. do zyskujących coraz większą popularność sklepów internetowych oferujących produkty żywnościowe. Na mocy nowych przepisów przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazania dokładnych informacji charakteryzujących produkt żywnościowy jeszcze przed zawarciem kontraktu. Dane te muszą być również potwierdzone już po sfinalizowani transakcji.           

W ocenie Federacji Konsumentów nowe zasady etykietowania żywności powinny korzystnie wpłynąć na poziom wiedzy i bezpieczeństwa konsumentów. Jednocześnie zachęcamy
do zapoznania się z treścią rozporządzenia dostępnego pod adresem        


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:PL:PDF
 

 

<< Artykuły spożywcze

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij