Niedozwolone praktyki ubezpieczycieli

Dnia 30.01.2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów umieścił na swojej stronie (uokik.gov.pl) informacje o ukaraniu trzech ubezpieczycieli karami na łączną sumę ponad 10 mln złotych. Decyzje zostały wydane wobec Generali Życie, Allianz Polska oraz Signal Iduna Polska.

Towarzystwo Ubezpieczeń Generali Życie zostało ukarane za wprowadzenie w błąd swoich klientów odnośnie zmian związanych z indeksacją składki oraz sumy ubezpieczenia. Zgodnie z prawem ubezpieczyciele w celu przeciwdziałaniu skutkom inflacji mają prawo podnosić jednocześnie wysokość składki i sumy ubezpieczenia (to właśnie nazywamy indeksacją). Jednak w badanym przez Urząd przypadku przedsiębiorca bądź podnosił jedynie wysokość składki bądź podnosił ją w stopniu większym aniżeli wysokość sumy ubezpieczenia i tym samym naruszał interesy swoich klientów.

TUiR Allianz Polska w swoich wzorcach umownych stosował zapisy wyłączające jego odpowiedzialność za szkody w sytuacjach, w których zgodnie z prawem odpowiedzialność taką powinien ponieść. W konsekwencji stosowania tych zapisów konsumenci byli wprowadzani w błąd odnośnie przysługujących ich uprawnień.

Z kolei Signal Iduna Polska został ukarany za stosowanie w swoich wzorcach umownych zapisów tożsamych z klauzulami znajdującymi się już w rejestrze klauzul niedozwolonych. Chodziło tu o wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za zdarzenia, które miały miejsce gdy ubezpieczony był pod wpływem środków odurzających, nawet w sytuacji, gdy zdarzenie to powstało bez żadnego związku z zażyciem wspomnianych środków.

Konsumenci, którzy zawarli umowy ubezpieczenia ze wspomnianymi podmiotami (lub w wyniku zawarcia tych umów przez inne podmioty są ubezpieczonymi) powinni mieć świadomość, że niedozwolone postanowienia umowne są dla nich niewiążące z mocy prawa. Jeżeli przedsiębiorca stosuje wobec nich inne niedozwolone praktyki powinni oni wezwać go do ich zaprzestania.

Więcej na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Osoby pokrzywdzone przez któregoś z ww. ubezpieczycieli mogą uzyskać poradę prawną w oddziałach Federacji Konsumentów, u Rzecznika Ubezpieczonych lub u miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij