Jak postępować, gdy produkt okaże się niebezpieczny ?

Gdy wystąpi szkoda w związku z użytkowaniem wyrobu (np. czajnik się zapalił  oraz uszkodził przedmioty znajdujące się w pobliżu; doznaliśmy poparzeń),  mamy prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie.

Pamiętajmy, każdy produkt wprowadzony do obrotu, bez względu na to, gdzie został przeznaszakupiony - w sklepie, supermarkecie, na bazarze - musi być bezpieczny.  Oznacza to, żepowinien on w normalnych dających się przewidzieć okolicznościach spełniać swe funkcje bezpowodowania zagrożenia dla naszego zdrowia, życia lub mienia.  Jeżeli  wskutek użycia rzeczyruchomej (nie musimy być właścicielami tej rzeczy) doznamy szkody na osobie lub mieniu, tak samo jak właściciel tej rzeczy mamy prawo do odszkodowania.

Nie powinniśmy lekceważyć takich wypadków, bowiem podobna szkoda może zostać wyrządzona innym nabywcom.  Być może produkt, z którym  zetknęliśmy się,  jest produktem niebezpiecznym. Nie musi, ale może być.

Co należy zrobić w takiej sytuacji?

Nie wyrzucać produktu, który stwarzał zagrożenie, nawet gdy uległ zniszczeniu, zachowajmy go dla celów dowodowych. Jeżeli miała miejsce szkoda na osobie (wypadek związany z używaniem produktu) - należy udać się do lekarza w celu udokumentowania wypadku i potwierdzenia  obrażeń  powstałych wskutek użycia niebezpiecznego produktu lub zetknięcia się z nim.

Występując do sprzedawcy z reklamacją (pod warunkiem, że nie minął dwuletni okres dotyczący odpowiedzialności sprzedawcy za sprzedany towar), należy zaznaczyć, że produkt może być uznany za niebezpieczny. Otrzymując taką informację, sprzedawca, zobowiązany jest poinformować producenta o takim zdarzeniu, w celu szybkiego wyeliminowania zagrożenia.

Jeżeli  od zakupu produktu minął okres dwóch lat, o zdarzeniu należy poinformować Inspekcję Handlową oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku wniesienia zawiadomienia do Inspekcji Handlowej albo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w formie pisemnej, należy opisać produkt, wskazać markę, producenta – jeżeli na opakowaniu taka informacja istnieje, wskazać gdzie i kiedy został przez nas nabyty. Opisać, w jakich okolicznościach nastąpiło zdarzenie  i wskazać, jaka w związku z tym powstała szkoda (na tej podstawie wypełniany jest odpowiedni formularz).

Takie zawiadomienie będzie stanowiło podstawę do przeprowadzenia kontroli przez IH oraz wszczęcia postępowania przez Prezesa UOKiK.   Jeżeli produkt nie będzie spełniał zasadniczych wymagań dotyczących bezpieczeństwa produktów,  powinien on zostać wycofany z obrotu.

Oczywiście o tego typu zdarzeniu można poinformować Federację Konsumentów i wtedy pomożemy w wystąpieniu do odpowiednich instytucji, będziemy służyć pomocą prawną.  

Pamiętajmy o tym, że w sytuacji, gdy wystąpi szkoda w związku z użytkowaniem wyrobu (np. czajnik się zapalił  oraz uszkodził przedmioty znajdujące się w pobliżu; doznaliśmy poparzeń),  mamy prawo wystąpić do jego producenta o odszkodowanie na podstawie przepisów  ustawy Kodeks cywilny.

Postępowanie toczy się przed sądem cywilnym z powództwa osoby poszkodowanej. Konsument nie musi udowadniać winy przedsiębiorcy, musi natomiast wykazać związek przyczynowy między poniesioną szkodą i  tym, że szkoda powstała wskutek użytkowania  produktu niebezpiecznego.

Na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów można zapoznać się z Rejestrem Produktów Niebezpiecznych.  Do Rejestru wpisywana jest informacja o produktach, w odniesieniu do których została wydana decyzja Prezesa UOKiK. Znajduje się tam również informacja o produktach, które nie spełniają  wymagań bezpieczeństwa.

System szybkiej wymiany informacji RAPEX zawiera informacje o produktach niebezpiecznych wycofanych z rynków UE.

<< Bezpieczny produkt

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij