Rękojmia - kiedy należy złożyć reklamację

Zasady dobrego wychowania nakazują nam oderwanie ceny od prezentu. Ale my radzimy zachować i przechować dla osoby obdarowanej dowód zakupu, może się przydać nawet za dwa lata.

Reklamację możemy złożyć jeżeli w przeciągu 2 lat od wydania produktu stwierdzimy wadę. Tyle czasu jesteśmy chronieni przez rękojmię.

W przypadku nieruchomości okres ten jest wydłużony do 5 lat, w przypadku zakupu produktów używanych sprzedawca może skrócić swoją odpowiedzialność do 1 roku – musi o tym fakcie uprzedzić konsumenta przed dokonaniem zakupu.

O czym jeszcze należy pamiętać:
- Przez rok od zakupu produktu przepisy wprowadzają pojęcie  domniemania, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. Jeśli sprzedawca chciałby odrzucić naszą reklamację musi udowodnić, ze przyczyniliśmy się do uszkodzenia produktu. Po upływie roku zastosowanie znajdzie zasada, że ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z danego faktu wywodzi skutki prawne. Z reguły będzie to konsument.
- Jeśli sprzedawca podstępnie zataił, że sprzedaje nam wadliwy produkt, konsument może dochodzić roszczeń nawet po upływie okresu 2 lat. 

Konsumenta nie wiąże żaden krótki termin na złożenie reklamacji, czy też zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu wady. Jeżeli po rozpakowaniu prezentu lub po jego uruchomieniu okaże się, że nie działa, nie trzeba natychmiast składać reklamacji.

Jednakże należy pamiętać, że każde roszczenie majątkowe się przedawniają. Także roszczenia z tytułu rękojmi.

Z reklamacją nie należy zwlekać. Przedawnienie wynosi 1 rok, z tym że nie może nastąpić przed upływem 2-letniej odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Termin liczymy od momentu stwierdzenia wady.

Przedawnienie przerywa się i nie biegnie np. po złożeniu pozwu do sądu powszechnego lub wniosku do sądu polubownego. Jeżeli pozew lub wniosek złożymy po terminie, sprzedawca będzie mógł powołać się na przedawnienie i tym samym zablokować nasze żądania.

Przedawnienie przerywa się także, gdy sprzedawca uzna reklamację – biegnie wówczas na nowo od uznania reklamacji.

Podsumowując: reklamację należy dla własnego bezpieczeństwa złożyć możliwie jak najszybciej. Dla celów wykazania, co się stało z rzeczą, najlepiej jej nie użytkować po stwierdzeniu wady, choć to nie zawsze jest możliwe.

Jeżeli przed upływem przedawnienia złożymy oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zażądamy zwrotu  ieniędzy), wówczas termin na złożenie ewentualnego pozwu będzie wynosił 10 lat. Odstąpienie od umowy musi być jednak skuteczne. Nie zalecamy też czekać tak długo – nasz kontrahent, jeżeli jest np. spółką z o.o. może chociażby się zlikwidować. Jeżeli sprzedawca nie uzna reklamacji nie należy sprawy odkładać na bok. Należy wówczas skontaktować się z Federacją Konsumentów lub Powiatowym (Miejskim) Rzecznikiem Konsumentów aby uzgodnić dalsze postępowanie. 

 

 

 

<< Rękojmia, jak korzystać

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij