Czy skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Trzeba się głęboko zastanowić i rozważyć, czy konsumenckie postępowanie upadłościowe jest najlepszym rozwiązaniem w mojej konkretnej sytuacji życiowej

Upadłość konsumencka powinna być rozwiązaniem, z którego konsument korzysta w ostateczności ze względu na poważne i dotkliwe konsekwencje tego postępowania. Najpoważniejszą chyba jest utrata właściwie całego dotychczas zgromadzonego majątku z wyłączeniem tego, co nie podlega egzekucji. Ale nie tylko.

W toku postępowania cały majątek wchodzi do tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk. Oznacza to, że konsument nie może swobodnie dysponować swoim majątkiem, np. nie może go sprzedać. Do masy upadłości wchodzi też cześć naszego wynagrodzenia – ta która w świetle przepisów prawa nie podlega zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Z czegoś przecież Kowalski i jego rodzina muszą żyć, choć skromnie.

Z chwilą ogłoszenia upadłości wszystkie zobowiązania konsumenta stają się natychmiast wymagalne. Także te, które konsument spłacał. Od momentu ogłoszenia upadłości Kowalski będzie mógł zawierać tylko drobne umowy w sprawach życia codziennego, np. zakup żywności, artykułów podstawowej potrzeby. Na resztę będzie potrzebna zgoda sądu lub syndyka. Tracimy zatem i trochę „wolności”. W toku postępowania każda decyzja Kowalskiego może mieć wpływ na przebieg postępowania, np. zmiana pracy na gorzej płatną albo zrezygnowanie z pracy może spowodować umorzenie postępowania.

Dlatego nim konsument zdecyduje się złożyć wniosek o upadłość, powinien się zastanowić, czy na pewno wykorzystał już wszystkie możliwości, by poprawić swoją sytuację finansową. Warto mediować z wierzycielami na temat spłaty długów. Wykorzystać możliwości restrukturyzacji, czyli zmiany zasad spłaty zobowiązania np. poprzez wydłużenie okresu spłaty i zmniejszenie wysokości raty, albo konsolidacji zadłużenia, czyli połączenie  kilku zobowiązań w jedno z jedną ratą. Trzeba również przeanalizować budżet domowy i sprawdzić, czy są jakieś możliwości lepszego zarządzania comiesięcznymi przychodami i wydatkami.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji , finansowanego z Funduszy EOG

<< Upadłość konsumencka

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij