Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050

W ostatnich dniach maja 2012 roku został ogłoszony raport przedstawiający wizję Polski w roku 2050 oraz związane z tym długofalowe wyzwania, jakie stoją przed przedsiębiorcami w obszarze zrównoważonego rozwoju. Autorem raportu jest PwC w partnerstwie z Ministerstwem Gospodarki i Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Raport powstał w wyniku dialogu i konsultacji z interesariuszami, w których Federacja Konsumentów aktywnie uczestniczyła. Przedstawia on sześć kluczowych obszarów tematycznych: rozwój kapitału społecznego, rozwój kapitału ludzkiego, nowoczesna infrastruktura, zasoby naturalne, energia oraz jakość państwa i instytucji publicznych.

Rok 2050 wydaje się odległą perspektywą, nie mniej, aby polska gospodarka mogła być gospodarką zrównoważoną należy już teraz zidentyfikować niezbędne działania, zarówno biznesu, jak i pozostałych interesariuszy. Bodźcem do przygotowania raportu było powstanie, w 2010 roku, podobnego dokumentu „Vision 2050. The new agenda for business”, opracowanego przez Światową Radę Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD). Mając na uwadze znaczne różnice w warunkach i szansach rozwojowych poszczególnych państw, powstał projekt opracowania wizji 2050 przez poszczególne kraje. Polska jako jedna z pierwszych przygotowała taki raport.

W trakcie ogłoszenia raportu przedsiębiorcy, którzy popierają działania zaproponowane w dokumencie podpisali „Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Raport i Deklaracja dostępne na  http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/wizja-2050.jhtml          

<< Stanowiska i opinie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij