Badania rynkowe

Poniżej nasze najciekawsze raporty

Poznajemy opinie konsumentów
Opublikowano: 2016-10-05 16:07

Federacja Konsumentów prowadzi systematycznie bardzo różne badania – zbieramy opinie konsumentów na temat wielu zjawisk rynkowych, badamy wiedzę na temat praw konsumenckich, oczekiwań dotyczących zmian legislacyjnych, doświadczeń i postaw konsumenckich wobec konkretnych sytuacji. Takie badania są bardzo potrzebne – dostarczają nam wiedzy i argumentów w sytuacjach, gdy opiniujemy projekty aktów prawnych, zgłaszamy propozycje legislacyjne, protestujemy przeciwko różnym zjawiskom, które są dla konsumentów niekorzystne. Właśnie dzięki badaniom, ale również codziennej pracy poradniczej nasze działania nie są oderwane od rzeczywistości, a wręcz odwrotnie – wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich konsumentów. Wykorzystując wyniki badań, możemy działać skuteczniej, odwołując się również bezpośrednio do konkretnych instytucji i przedsiębiorców. Przedstawiając raporty, staramy się wpływać na kształtowanie prokonsumenckiego rynku, który powinien być etyczny i uczciwy. Naszym celem jest przede wszystkim poprawa sytuacji konsumentów, ale również rzetelnie działających przedsiębiorców, co w konsekwencji powinno przekładać się na rozwój gospodarki.
Nasze badania są unikalne. Ze względu na szeroki zakres tematyczny przeprowadzanych badań najczęściej wykorzystujemy technikę PAPI (Personal Assisted Paper Interviewing) - wywiad bezpośredni wykonywany tradycyjną metodą z wykorzystaniem ankiety papierowej. Czasami sięgamy do metody CAWI - wspomaganego komputerowo wywiadu za pomocą naszej strony www. Aby zebrać informacje ilościowe, prosimy respondenta o wypełnienie kwestionariusza w formie elektronicznej.

Najczęściej posługujemy się metodami badawczymi mieszanymi – ilościowymi i jakościowymi.  Wywiady bezpośrednie prowadzone są przez specjalnie przeszkolonych ankieterów, którzy są naszymi prawnikami/ekspertami, a na co dzień doradcami konsumenckimi, którzy mają duże doświadczenie w pracy poradniczej na rzecz konsumentów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ankietera, który zna problematykę, o której rozmawia z respondentem, uzyskujemy możliwość otrzymania pełniejszych i bardziej wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania. Ankieter ma możliwość pogłębienia odpowiedzi respondenta. Forma i kolejność pytań zastosowanych w poszczególnych kwestionariuszach ankietowych pozwala na uzyskanie spontanicznych odpowiedzi, a w określonych przypadkach każdorazowo przygotowywana dla ankietera instrukcja wywiadu przewiduje zadanie szczegółowych pytań.

Dodatkowo nasze badania są ogólnopolskie, a respondenci są w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, mieszkają w dużych miastach, ale również w małych miasteczkach. W ten sposób uzyskujemy obiektywne odpowiedzi obrazujące opinie co najmniej tysiąca, a czasem nawet kilku tysięcy osób. Dbamy, by próba była reprezentatywna, by wyniki badania można było odnieść do całej populacji polskich konsumentów.
Wyniki naszych badań przedstawiamy w formie raportu wraz z wnioskami i często rekomendacjami, które przesyłamy np. odpowiednim instytucjom, mającym wpływ na kształtowanie prawa i jego stosowania w praktyce. 

Leki bez recepty - 21.grudzień.2015

Konsument w sieci transakcji płatniczej - 15 grudzień 2015

Jak zostać prosumentem - 15 wrzesień 2015

Raport z badania wzorców umownych pożyczek krótkoterminowych - 16 marzec 2015

Raport z badania ankietowego konsumentów, dotyczącego zachowań konsumentów na rynku mediów i nowych technologii (wybrane zagadnienia) - 15 grudzień 2014

Czy polski konsument gotowy jest na dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatów? - 25 sierpień 2014

Raport z badania ankietowego dotyczącego wiedzy i opinii konsumentów na temat e-papierosó - 7 lipiec 2014

Pożyczki - chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych - 17 grudzień 2013

Postawy oraz świadomość konsumentów związane z użytkowaniem kart płatniczych - 1 luty 2013


infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij