Uwagi dotyczące tzw Ustawy deweloperskiej i jej zmiany

29 kwietnia 2014 roku minęły dwa lata od wejścia w życie ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (DzU  z 2011 nr 232 poz. 1377 - dalej: u.o.p.n). Zdaniem Federacji Konsumentów główny cel uchwalenia ustawy, jakim było zapewnienie większej ochrony nabywcom lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na rynku pierwotnym, w pewnym stopniu został osiągnięty.  Deweloperzy na ogół przestrzegają nowych przepisów. Największym problemem jest jednak brak rachunków powierniczych z uwagi na rozpoczęcie sprzedaży lokali przed wejściem w życie ustawy. Dodatkowo w dalszym ciągu w umowach - czy to przedwstępnych, czy też ostatecznych - przeniesienia własności znajdują się zabronione klauzule. Najczęstsze problemy konsumentów w relacjach z deweloperami w zakresie naruszenia u.o.p.n  to: niezamieszczenie w prospekcie informacyjnym przez dewelopera wymaganych przez przepisy informacji, np. określenie planowanych inwestycji w promieniu 1 km, harmonogramu spłat oraz brak obligatoryjnych elementów umowy.

U.o.p.n. już przed wejściem w życie  budziła liczne kontrowersje, w szczególności z uwagi na mało precyzyjne sformułowania w niej zawarte. Interpretacja przepisów tej ustawy w sposób literalny może okazać się zawodna, a nawet sprzeczna z zamierzeniem ustawodawcy. W konsekwencji niezmiernie istotna staje się wykładnia funkcjonalna. Z uwagi na powyższe zgadzamy się z propozycjami przedstawionymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, iż należy wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z zakresem przedmiotowym u.o.p.n., w tym momentu do jakiego przedmiotowe przepisy będą stosowane.

<< Stanowiska i opinie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij