Opłata handlowa - nieoczekiwany wzrost kosztów

Czy każda podwyżka opłat za prąd jest skuteczna?

Dla klientów, którzy mają podpisaną umowę z firmą Tauron Sprzedaż sp. z o.o. i w ostatnim czasie zaczęli otrzymywać zauważalnie wyższe rachunki za prąd mamy dobrą wiadomość – jest duża szansa na to, że można zakwestionować podwyżkę!

W ostatnim czasie wielu klientów zaczęło skarżyć się na bardzo wysokie kwoty na fakturach – sama opłata handlowa wzrosła nawet o 150 zł miesięcznie, nie mówiąc jeszcze o innych kosztach. Po głębszym zbadaniu sprawy okazało się, że w dużej części są to podwyżki spowodowane w szczególności przez wzrost tzw. opłaty handlowej.

Pod koniec 2022 roku odbiorcom energii przesyłano informacje o zmianie taryf i cenników. Klienci mieli miesiąc na niewyrażenie zgody na zmiany i wypowiedzenie umowy. Brak reakcji oznaczał automatycznie przejście na nowe zasady i ceny.

Problem polega na tym, że informacje o zmianach były wysyłane klientom poprzez e-mail, SMS, listem zwykłym, a nie listem poleconym albo zamieszczane w serwisie Mój Tauron. W rezultacie większość klientów nawet nie wiedziała o podwyżce!

Taki sposób „komunikacji” z klientami narusza interesy odbiorców, którym odbiera się realną możliwość odbioru korespondencji, zapoznania się z proponowanymi zmianami i zareagowania w odpowiednim czasie. Zdecydowaną większość osób w tej sytuacji stanowią osoby starsze.

Co można w takiej sytuacji zrobić? Należy podjąć działania zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. złożyć do sprzedawcy energii, Tauron Sprzedaż sp. z o.o., wypowiedzenie warunków umowy, które odnowiono bądź przedłużono automatycznie przed 30 grudnia 2022 roku wraz z reklamacją

Poniżej zamieszczamy wzór pisma w formacie doc i pdf. Pismo trzeba jedynie uzupełnić o informacje pozwalające sprzedawcy na zidentyfikowanie klienta

WYPOWIEDZENIE I REKLAMACJA doc

WYPOWIEDZENIE I REKLAMACJA pdf

2. wydrukować uzupełnione pismo w 2 egzemplarzach i podpisać każdy

3. w przypadku chęci wysłania pisma warto trzeba zrobić to listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wysyłany jest 1 egzemplarz pisma, a drugi wraz z dowodem nadania listu poleconego pozostaje zachowany u klienta

4. w przypadku chęci osobistego złożenia pisma w punkcie obsługi należy złożyć 1 egzemplarz, a na drugim zażądać potwierdzenia złożenia pisma z datą i zachować pismo dla siebie

Działanie Tauron Sprzedaż sp. z o.o. należy taktować jako nieuczciwą praktykę rynkową w myśl art. 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Sposób działania przedsiębiorcy jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Zgodnie z przepisami w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać usunięcia skutków tej praktyki. W opisanych sprawach realizacja tego uprawnienia będzie polegała na przywróceniu poprzednich warunków umowy i cenników oraz korekcie wystawionych faktur do kwot opartych o dotychczasowe zasady.

Akcję informacyjną przygotowaliśmy wspólnie i prowadzimy z organizacjami, które podpisały porozumienie o współpracy ForKon:

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij