Termin 14 dniowy - proces reklamacyjny

Termin 14 dni na stanowisko reklamacyjne

 

 

Jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione – por. art. 561 (5) Kodeksu cywilnego.

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem konsument otrzymuje jednoznaczne i merytoryczne stanowisko przedsiębiorcy.

Powyższy przepis dotyczy tylko reklamacji złożonej sprzedawcy z tytułu rękojmi (art. 556 i nast. Kc).

Nie będzie on miał zastosowania, gdy konsument od razu odstąpi od umowy i zażąda zwrotu pieniędzy.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu 14 dni można np. wyznaczyć sprzedawcy termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania (naprawa, wymiana, zapłata kwoty wynikającej z obniżenia ceny) i wskazać, że upływ terminu dodatkowego będzie upoważniał konsumenta do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy.