Rękojmia - niezachowanie terminu rozsądnego

Rękojmia - niezachowanie terminu rozsądnego

 

 

Decydując się na składanie reklamacji z tytułu rękojmi, zwykle można najpierw żądać usunięcia wady lub wymiany. Przy rzeczach złożonych lub skomplikowanych przeważnie nie będzie można żądać wymiany, ale naprawy rzeczy (usunięcia wady).

Sprzedawca dokonując naprawy musi doprowadzić do usunięcia wady, a więc przywrócenia rzeczy do stanu sprzed wystąpienia wady. Zgodnie z przepisem art. 561 § 2 Kodeksu cywilnego sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Niezachowanie tego terminu powoduje, że konsument uzyskuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 560 § 1 Kc, o ile wada jest istotna.

Pojęcie terminu rozsądnego – czasu, w jakim naprawa powinna być zrealizowana – zależy od charakteru rzeczy, rodzaju czy przeznaczenia. Przy rzeczach skomplikowanych i złożonych termin ten może być dłuższy niż standardowy. Za czas standardowy zwykło się uważać termin 14 dni. W przypadku poważniejszych czynności, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części z zagranicy, termin może wynosić np. 21 lub 30 dni.