Montaż na gruncie – wymagania

Montaż na gruncie – wymagania 

 

 

Kiedy decydujemy się na montaż modułów fotowoltaicznych na gruncie, wtedy jesteśmy ograniczeni jedynie powierzchnią. Jeśli zdecydowano się na posadowienie baterii na stojakach, należy wziąć pod uwagę, aby zachować między nimi odstępy zapobiegające wzajemnemu zacienianiu. Minimalny odstęp będzie liczony jak na wzorze z rysunku poniżej. Kąt alfa oblicza się biorąc pod uwagę krytyczny przypadek, gdy słońce góruje najniżej (na przestrzeni roku) nad horyzontem, czyli 22 grudnia. Słońce wtedy góruje nad zwrotnikiem Koziorożca. Z tego względu minimalną odległość między rzędami oblicza się biorąc pod uwagę ten dzień. Oczywiście można te obliczenia przeprowadzać dla dowolnego dnia w roku i często w praktyce przy budowie farm fotowoltaicznych odchodzi się od daty 22 grudnia na przykładowo 15 stycznia. Zabieg taki daje dodatkowe miejsce, w którym można zmieścić kolejne stojaki z modułami. Pomimo strat wynikających z okresowych wzajemnych zacienień, rozwiązanie takie wygeneruje znacznie większą ilość energii na przestrzeni lat. Minimalną odległość/odstęp między panelami-x wyliczamy na podstawie ilorazu wysokości h2 a tangensem kąta alfa. Różnica w minimalnych odstępach na terenie Polski przez wzgląd na szerokość geograficzną może wynosić między południem a północą do 1,3 m. Oczywiście im bliżej południa tym ta odległość dla takich samych kątów nachylenia instalacji będzie mniejsza.

Dwuosiowe konstrukcje nadążne, charakteryzują się podobnymi obliczeniami jednak do ich symulacji przez wzgląd na większe skomplikowanie, warto już używać odpowiednich do tego celu programów.