Krok 08: Zakup, umowa, odpowiedzialność sprzedawcy i instalatora

Panele, ogniwa, ich montaż – to nie tylko strona techniczna. To także umowa sprzedaży tych urządzeń, a czasami umowa o dzieło związana z koniecznością profesjonalnego montażu.

Jeżeli nabywcą rzeczy lub usługi jest konsument, a jego kontrahentem jest przedsiębiorca, wówczas prawo w sposób szczególny chroni tego pierwszego. Przede wszystkim poprzez ustanowienie szeregu praw chroniących konsumenta, w związku z naturalną przewagą przedsiębiorcy. Te prawa są z reguły bezwzględnie obowiązujące – nie można ich wobec konsumenta ani uchylić, ani ograniczyć.

Te prawa to w szczególności:

-     - obowiązki informacyjne (o przedsiębiorcy, towarze, cenie, sposobie dostawy);
2 letnia odpowiedzialność sprzedawcy lub montażysty (rękojmia);
- prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (14 dni);
- ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi i niedozwolonymi klauzulami.