Krok 02: Jakie mam możliwości techniczne?

Każda osoba fizyczna, która dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością, na której umieszczona będzie instalacja może zakupić komponenty i po zainstalowaniu ich przez Certyfikowanego Instalatora albo uprawnionego elektryka zwrócić się o przyłączenie do sieci przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Nie są wymagane żadne pozwolenia ani koncesje. Ale... Inwestycja w odnawialne źródła energii wymaga konkretnych nakładów finansowych. Aby była to inwestycja trafiona zacznijmy od wyeliminowania rozwiązań, które na pewno nie sprawdzą się w naszym otoczeniu. Panele w cieniu, turbina w miejscu osłoniętym od wiatru. Brzmi jak żart, ale znamy i takie przypadki…