Uwaga na praktyki nieuczciwych akwizytorów proponujących zmianę sprzedawcy energii elektrycznej - powiadamiacz

Zmiana sprzedawcy energii, prawo, które polscy konsumenci mają od roku 2007, jest jednym z osiągnięć, które przyniósł proces liberalizacji tego rynku. Proces wprowadzenia Inteligentnych Sieci Energetycznych może zapewne jeszcze dokonywanie zmiany uprościć. Celem jest umożliwienie konsumentowi wyboru najkorzystniejszej dla niego oferty spośród zaproponowanych na konkurencyjnym rynku.   

Niektórzy nieuczciwi akwizytorzy postanowili jednak wykorzystać nasze przyzwyczajenia, a czasem także niewiedzę i dobre maniery.  

Federacja Konsumentów pragnie Państwa przestrzec przed nieuczciwymi praktykami, jakie mają miejsce podczas proponowania konsumentom zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przez osoby odwiedzające ich w mieszkaniach.

Przede wszystkim należy pamiętać o konieczności stosowania zasady ograniczonego zaufania w odniesieniu do każdej osoby, która chce wejść do naszego mieszkania. To, że osoba taka będzie dla nas uprzejma, nie oznacza jeszcze, że ma dobre zamiary.

O czym należy pamiętać, kiedy odwiedzi nas  przedstawiciel „elektrowni”?

Przede wszystkim o tym, że  stwierdzenie, że reprezentuje „elektrownię czy „zakład energetyczny” to stanowczo za mało. Zawsze należy pytać o nazwę spółki, jaką reprezentuje. Ta nazwa powinna się również znaleźć w dokumentach, które chce przedstawić do podpisu.

Upraszczając nieco, można powiedzieć, że każdy konsument energii elektrycznej związany jest umową z dwiema spółkami, które choć mogą nazywać się podobnie, wykonują zupełnie różne zadania. Aby z naszego gniazdka mógł płynąć prąd, musimy mieć umowę zawartą ze Sprzedawcą energii (Spółką Obrotu) i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, czyli podmiotem, który zajmuje się dostarczaniem zakupionej energii do naszego domu.

Zmienić możemy jedynie Sprzedawcę. Operator systemu dystrybucji nie podlega zmianie

Operator Systemu Dystrybucji poza transportowaniem energii do naszych domów zajmuje się też dbaniem o prawidłowy stan techniczny sieci i legalizację licznika oraz o dokonywanie odczytów.

Przedstawiciele Operatora Systemu Dystrybucji nigdy nie proponują żadnemu konsumentowi zawarcia jakichkolwiek umów w jego domu!

Niestety często nieuczciwi przedstawiciele handlowi podszywają się pod techników, twierdząc, że mają rutynowe dokumenty do podpisania. To może być próba oszustwa. Nigdy nie należy podpisywać dokumentu, którego się nie czytało.

Jeżeli już zawarliśmy taką umowę, należy pamiętać, że mamy 10 dni, żeby się wycofać. W tym celu należy najpóźniej w terminie 10 dni od zawarcia umowy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie firmy podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie należy robić tego telefonicznie lub pocztą elektroniczną.  

Zawsze, gdy mamy wątpliwości co do legalności działań podejmowanych przez akwizytorów, możemy to zgłosić policji. Wątpliwości co do zmiany sprzedawcy pomogą rozwiać prawnicy, konsultanci Infolinii Konsumenckiej Federacji Konsumentów, którzy czekają na Państwa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00 pod bezpłatnym numerem 800 007 707. 

 

Niniejsze działanie odbywa się w ramach realizacji zadania "Partycypacja świadomych konsumentów w inteligentnych sieciach energetycznych" współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem merytorycznym projektu jest Grupa Energa.

<< Konsument w inteligentnych sieciach energetycznych

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij