Wystąpienie wiceprezesa FK na konferencji prasowej

Wystąpienie wiceprezes Federacji Konsumentów, Olesi Frączek, na konferencji  prasowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Konsument na rynku energii elektrycznej – raport UOKiK (w dniu 8.czerwca 2011r.)

Szanowni Państwo,

Przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów raport z kontroli wzorców  umownych stosowanych na rynku energetycznym jest nie do przecenienia i pokazuje wiele  istniejących nieprawidłowości wymagających zmian.

Jednocześnie nie sposób nie wspomnieć o realnych problemach konsumentów na tym rynku, które występują niezależnie od istnienia bądź nieistnienia zakwestionowanych klauzul w umowach.

 Federacja Konsumentów, przedstawiając poniższą informację, opiera się na danych pochodzacych ze skarg, które trafiają do organizacji konsumenckiej na terenie całego kraju.   

Kwestia rachunków

Konsumenci wskazują na to, że treść oraz liczby związane z obliczeniami zużytej energii na  rachunkach otrzymywanych od przedsiębiorców energetycznych są niezrozumiałe i nie dają konsumentowi możliwości do samodzielnej weryfikacji prawidłowości wyliczenia kwoty do zapłaty. Kolejne zastrzeżenie budzą faktury oparte na prognozach wyliczonych wyłącznie przez sprzedawców energii. Bardzo często kwoty prognozowane wskazane na rachunkach są znacznie wyższe niż faktycznie zużywana przez konsumenta energia elektryczna.  Powoduje to niedopuszczalną sytuację udzielenia przedsiębiorcy „darmowego kredytu” przez najsłabszego ekonomicznie uczestnika rynku - konsumenta. Nadpłata jest wykorzystywana przez przedsiębiorcę oczywiście bez zwrotu na rzecz konsumenta odsetek z tytułu korzystania z nadpłaty. Z drugiej zaś strony przedsiębiorca energetyczny - w  sytuacji opóźnienia się z zapłatą przez konsumenta - nalicza odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie.

Nielegalny pobór mocy

Kolejnym problemem występującym na rynku energii elektrycznej jest często bezzasadne obciążanie konsumenta karą z tytułu nielegalnego poboru energii. Za wystarczający powód do zastosowania takiej kary przedsiębiorca energetyczny uznaje  np. uszkodzoną plombę bądź uszkodzoną uszczelkę.

W jednej z ostatnich spraw sądowych prowadzonych z udziałem Federacji Konsumentów Sąd,  wydając orzeczenie, stwierdził, że uszkodzona plomba nie może stanowić samoistnej podstawy do stwierdzenia wystąpienia nielegalnego poboru energii przez konsumenta i zastosowania  z tego tytułu kary.

„Inteligentne liczniki”

Niewątpliwie problem  związany z zarzutem nielegalnego poboru energii w znacznej mierze może zostać rozwiązany poprzez wprowadzenie „inteligentnych liczników”, które z jednej strony uniemożliwią ingerencję w urządzenie licznika, z drugiej zaś strony  nowe urządzenie pomiarowe będzie przedstawiać bieżący odczyt zużycia wraz z informacją o jakości dostarczanej energii dla konsumenta. Nierzadko słyszymy w mediach, a tym bardziej ze strony przedsiębiorców energetycznych, informację, że jakość dostarczanej energii nie zawsze jest prawidłowa, jaki wpływ na urządzenia elektryczne ma energia o niższym napięciu. Nowy  „inteligentny licznik” umożliwi konsumentowi zweryfikowanie jakości dostarczanej energii oraz ubieganie się o rekompensatę od przedsiębiorcy energetycznego, jeżeli jakość dostarczanej energii będzie niezgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami zawartej  umowy.

 Niewyjaśnionym wciąż pozostaje problem, kto poniesie koszt  nabycia oraz instalacji takiego licznika. W ocenie Federacji Konsumentów za niedopuszczalne należy uznać obciążanie kosztem nabycia i zamontowania licznika wyłącznie konsumenta.

Co możemy zmienić, żeby wzmocnić pozycję konsumenta na rynku ?

Jako Federacja Konsumentów służymy wsparciem i poradą zarówno w ramach Infolinii Federacji Konsumentów, finansowanej ze środków UOKiK, jak i w oddziałach Stowarzyszenia.

Prawnik Federacji Konsumentów - specjalista z zakresu energetyki - kilka razy w miesiącu prowadzi porady na Skype. Informacja o takich dyżurach jest zamieszczana w aktualnościach na stronie Federacji Konsumentów.

 

<< Stanowiska i opinie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij