Niebezpieczne zabawki muszą zniknąć z europejskiego rynku.

Okresowe kontrole zabawek przeprowadzane przez krajowe organa kontroli rynku pokazują, że pomimo obowiązujących przepisów prawnych na jednolitym rynku wciąż można kupić zabawki zagrażające zdrowiu i życiu najmłodszych konsumentów. Dlatego Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego rozporządzenia zmieniająca obowiązujące przepisy dyrektywy o bezpieczeństwie zabawek. Propozycja ustawodawcza została poddana konsultacjom z krajami członkowskimi, jak i z partnerami i organizacjami społecznymi, w których swoje uwagi przedstawiła Europejska Organizacja Konsumencka - BEUC. Uwagi zostały przygotowane wspólnie przez członków BEUC, oraz przez ekspertów z ANEC, organizacji reprezentującej interesy konsumentów w pracach normalizacyjnych.

Propozycja KE została przyjęta pozytywnie, gdyż stwarza ona szanse, że na rynku unijnym będą sprzedawane zarówno w sklepach stacjonarnych jak i przez internet bezpieczne zabawki. Szczegółowe uwagi dotyczyły takich spraw, jak:

  • Ochrona dzieci przed szkodliwymi substancjami chemicznymi. Zakaz stosowania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, działających uczulająco na drogi oddechowe. Rozporządzenie umożliwi ustalenie dopuszczalnych limitów dla wszystkich zabawek. I dlatego powinno to dotyczyć również nitrozoamin i substancji mogących tworzyć nitrozoaminy (substancje genotoksyczne i rakotwórcze).
  • W ograniczeniu ilości zabawek niezgodnych z wymogami może pomóc cyfrowy paszport produktu. Aby tak się stało informacja w nim zawarta musi być jasna i łatwo dostępna, ale nie tylko za pomocą kodu QR, ale także bez konieczności instalowania określonych aplikacji i rejestrowania się za pomocą danych osobowych. Informacja o wpływie zabawki na środowisko byłaby pomocna konsumentom w ich wyborach zakupowych.
  • Rozporządzenie ma dać producentom możliwość zastąpienie słowa „ostrzeżenie” piktogramem. Aby uniknąć dezorientacji konsumentów powinien być jeden piktogram i jasne kryteria czytelności (minimalny rozmiar czcionki, kontrast między tekstem i tłem). Znak CE powinien zostać przeniesiony do dokumentacji technicznej, a na etykiecie zabawek, w tym kosmetycznych i zabawek będących mieszaninami lub substancjami powinna być obowiązkowo umieszczona lista składników.
  • Mając na uwadze ilość niebezpiecznych zabawek dostępnych w handlu internetowym rozporządzenie powinno wprowadzić możliwość pociągnięcia platform internetowych do odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów w przypadku, gdy nie jest możliwe zidentyfikowanie sprzedawcy.
  • Pozostałe uwagi dotyczyły potrzeby wprowadzenia limitów dla zabawek emitujących dźwięk, oraz zagrożeń związanych z inteligentnymi zabawkami, grami komputerowymi, aplikacjami na smartfony. Jest to szczególnie ważne gdyż rozporządzenie ma rozszerzać wymogi bezpieczeństwa zabawek na zdrowie psychiczne dzieci.
  • Członkowie BEUC i ANEC postulują także stworzenie wspólnej bazy danych o wypadkach spowodowanych przez zabawki.

Obecnie organizacje konsumenckie śledzą proces konsultacji w instytucjach unijnych i lobbują na rzecz swojego stanowiska.
 

Federacja Konsumentów też jest członkiem BEUC a w bieżącym roku nasz udział w pracach organizacji jest znacznie  łatwiejszy, nasza składka członkowska została sfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

 
<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij