Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023

17 października Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych.

Zjednoczona Prawica z wynikiem 35% głosów nie uzyskała wystarczającego poparcia do dalszego sprawowania władzy. Większy mandat zaufania uzyskały trzy ugrupowania pozostające do tej pory w opozycji: KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica, na które zagłosowało 54% wyborczyń i wyborców.

W wyborach udział wzięło 74% osób uprawnionych do głosowania, w tym niemal 70% ludzi młodych. Tak wysoka frekwencja nie tylko ustanowiła rekord w historii demokratycznej Polski, ale włączyła nas do czołówki 5 krajów europejskich o najwyższej frekwencji wyborczej. To wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego i poważne zobowiązanie dla tych, którzy obejmą teraz władzę.

Zakończył się okres wielkiej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół najważniejszego aktu demokracji parlamentarnej, jakim są wybory powszechne. Polki i Polacy potwierdzili swoje przywiązanie do demokracji, wolności i swobód obywatelskich, prawa do decydowania kto i jak w ich imieniu będzie rządził. Świadczy o tym nie tylko rekordowa frekwencja, ale i bezprecedensowe zaangażowanie dziesiątek organizacji społecznych i wielu tysięcy ludzi w  działania na rzecz równych, powszechnych i uczciwych wyborów, prowadzone w okresie przedwyborczym i w samym dniu wyborów.

Monitorowanie prawa i procesu wyborczego, sposobu organizacji wyborów, prowadzenia i finansowania kampanii przez komitety wyborcze, obserwacja oddawania i liczenia głosów, akcje edukacyjne i informacyjne, społeczne kampanie zachęcające do udziału w głosowaniu - wszystkie te działania są dowodem obywatelskiej dojrzałości i odpowiedzialności. Są też wyrazem skuteczności solidarnej współpracy organizacji społecznych.

Organizacje społeczne, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, sformułowały i przedstawiły również ponadpartyjne, obywatelskie propozycje zmian prawnych i konkretnych polityk społecznych w obszarze przywracania praworządności, ochrony praw kobiet, mniejszości, osób z niepełnosprawnościami, klimatu i środowiska, oświaty, kultury, mediów publicznych, aktywności społecznej. Działanie to wypływało z poczucia odpowiedzialności za kształt i przyszłość polskiego państwa i integralność naszej wspólnoty. Pokazaliśmy, że mamy pomysł na Polskę, w której każda i każdy może czuć się u siebie i uczestniczyć w tworzeniu dotyczących go rozwiązań; że potrafimy zainspirować ugrupowania polityczne do dialogu i programowej debaty.

Wybory, jak wskazywaliśmy w publikowanych przez nas stanowiskach, apelach, analizach i raportach, zorganizowane i prowadzone były w sposób niezapewniający równych praw i możliwości wszystkim ugrupowaniom. Zjednoczona Prawica wprowadziła w ostatniej chwili zmiany dające jej przewagę wyborczą. Dla osiągnięcia politycznych korzyści zarządziła w dniu wyborów ogólnokrajowe referendum, będące w istocie plebiscytem poparcia dla jej polityk, narzędziem dyskredytowania konkurentów. Na niespotykaną w Polsce skalę wykorzystywała w kampanii instytucje i zasoby państwowe, w tym publiczne media, Pocztę Polską i spółki Skarbu Państwa na czele z Orlenem. Funkcjonariusze rządowi i polityczni nominaci nadużywali swojej pozycji do prowadzenia kampanii oraz atakowania i oczerniania politycznych oponentów.

Mimo tych wszystkich zabiegów zdecydowana większość Polek i Polaków opowiedziała się przeciw kontynuacji rządów Zjednoczonej Prawicy, obdarzając zaufaniem trzy ugrupowania opozycyjne. Wysoka frekwencja wyborcza nie przełożyła się na równie liczne uczestnictwo w zarządzonym w dniu wyborów ogólnopolskim referendum. 40% udział w referendum przesądził o niewiążącym charakterze jego wyników.

Przed nami okres formowania nowego parlamentu i tworzenia rządu. Jako organizacje społeczne działające na rzecz rozwoju demokracji, ochrony praw człowieka oraz budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego oczekujemy, że większość parlamentarna i rząd utworzony przez zwycięskie ugrupowania będą realizować swoje wyborcze zapowiedzi i zobowiązania: przywracania praworządności, odbudowy demokratycznych struktur państwa, wprowadzania polityk służących rozwojowi kraju i sprawiedliwości społecznej oraz reform odpowiadających na cywilizacyjne wyzwania XXI wieku, w tym wyzwania klimatyczne, środowiskowe i demograficzne. Liczymy, że będą czynili to z poszanowaniem prawa oraz praw wszystkich osób, w tym praw kobiet, dzieci, mniejszości, osób narażonych na dyskryminację i wykluczenie, w zgodzie z Konstytucją, z troską o wszystkich mieszkańców i mieszkanki naszego kraju, również tych, którzy głosowali na inne ugrupowania lub nie poszli do wyborów. 

Wynik wyborów stawia przed organizacjami społeczeństwa obywatelskiego zadanie dalszej pracy na rzecz wzmacniania, zakorzeniania i odnowy demokracji, ochrony praworządności, promocji wartości europejskich, zwiększania aktywności obywatelskiej, szczególnie wśród ludzi młodych, którzy pokazali w dniu wyborów swoją wolę udziału w życiu publicznym i gotowość do konstruktywnej debaty. Musimy dać im głos i przestrzeń działania i wpływu na rzeczywistość społeczną i polityczną. Musimy też szukać dialogu i porozumienia z osobami o odmiennych poglądach, działać na rzecz budowy solidarności i wzajemnego zaufania, wzmacniania więzi społecznych, solidarnego stawiania czoła cywilizacyjnym wyzwaniom, odrodzenia wspólnoty.

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego będziemy wskazywać błędy, nieprawidłowości i niedostatki publicznych polityk, domagać się ich naprawy i proponować możliwe rozwiązania. Będziemy monitorować działania władz publicznych i zarządzanych przez nie instytucji. Będziemy krytykować, protestować i interweniować, kiedy łamane będzie prawo, podważane zasady demokracji, odbierane lub ograniczane nasze obywatelskie prawa. Taka jest rola i zadanie niezależnego  społeczeństwa obywatelskiego, które tworzy fundament  silnej demokracji.

Dziękujemy wszystkim, którzy z nami działali i działają. Przed nami wybory samorządowe i wybory europejskie. Od nas również zależy, czy uda nam się wzmocnić polską samorządność i nasze miejsce i rolę w europejskiej wspólnocie.

 1. Akcja Demokracja
 2. Alliance4Europe
 3. Amnesty International Polska
 4. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 5. Edukacja w Działaniu
 6. Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego
 7. Forum Darczyńców w Polsce
 8. Fundacja Civis Polonus
 9. Fundacja CultureLab (Mapuj Pomoc)
 10. Fundacja dla Polski | Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca
 11. Fundacja EduTank
 12. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 13. Fundacja Feminoteka
 14. Fundacja Greenmind
 15. Fundacja im. Stefana Batorego
 16. Federacja Konsumentów
 17. Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 18. Fundacji Kultura Liberalna
 19. Fundacja Lasy i Obywatele
 20. Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
 21. Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 22. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
 23. Fundacja OFF school
 24. Fundacja ONI
 25. Fundacja Ośrodka KARTA
 26. Fundacja Panoptykon
 27. Fundacja Pole Dialogu
 28. Fundacja Przestrzeń dla edukacji
 29. Fundacja Res Publica
 30. Fundacja Rodzić po Ludzku
 31. Fundacja Rozwój TAK - Odkrywki NIE
 32. Fundacja Stocznia
 33. Fundacja Szkoła Liderów im. Z. Pełczyńskiego
 34. Fundacja Szkoły w Chmurze
 35. Fundacja Teach for Poland
 36. Fundacja Varia Posnania
 37. Fundacja Widzialne
 38. Fundacja Wolności
 39. Fundacja “Wolne Sądy”
 40. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 41. Inicjatywa “Nasz Rzecznik”
 42. Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 43. Inicjatywa Wiosna Bez Barier
 44. Inicjatywa "Wolna Szkoła"
 45. Inicjatywa Wschód
 46. Instytut Spraw Publicznych
 47. Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
 48. Instytut Bezpieczeństwa Społecznego
 49. Kampania Przeciw Homofobii
 50. Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
 51. Koalicja Klimatyczna
 52. Komitet Obrony Demokracji
 53. Konsorcjum Migracyjne
 54. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej
 55. Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego)
 56. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 57. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia” Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 58. Ogólnopolski Strajk Kobiet
 59. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”
 60. Otwarta Rzeczpospolita - Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 61. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 62. Polska Fundacja im. Roberta Schumana 
 63. Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka
 64. Protest z Wykrzyknikiem
 65. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji
 66. Ruch społeczny NIE dla chaosu w szkole
 67. SOS dla Edukacji
 68. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 69. Stowarzyszenie BoMiasto
 70. Stowarzyszenie dO!PAmina lab
 71. Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 72. Stowarzyszenie Inicjatywa Kobiety Piaseczno
 73. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 74. Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia
 75. Stowarzyszenie Tkalnia
 76. Społeczne Towarzystwo Oświatowe STO
 77. Stowarzyszenie Umarłych Statutów
 78. Wałbrzyska Rada Kobiet
 79. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 80. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS)
 81. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
 82. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij