Dlaczego aktywny udział konsumentów w renowacji domów ma kluczowe znaczenie?

Ponad 30 milionów Europejczyków nie może pozwolić sobie na ogrzewanie  swoich domów na właściwym poziomie, a dla znacznie większej grupy jest to ogromny wysiłek finansowy. Dlaczego? Jednym z powodów jest zbyt niska efektywność energetyczna domów, w których mieszkają.  Komisja Europejska przyjęła i właśnie wdraża  strategię określaną jako  „Fala Renowacji”. Ma ona  na celu usunięcie barier, jakie napotykają konsumenci w przypadku energooszczędnej modernizacji domów. Jednym z mechanizmów jest, przewidziana na koniec tego roku, rewizja dyrektyw w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i efektywności energetycznej.

W najnowszym  stanowisku BEUC (Europejska Organizacja Konsumencka)  argumentuje, że aby strategia fali renowacji UE odniosła sukces i zachęciła konsumentów do działania, musimy zająć się licznymi barierami, z jakimi borykają się Ci ostatni podczas renowacji swoich domów oraz tak kierować finansowanie, aby docierało do tych, którzy tego potrzebują. I to najbardziej.

Zyski z wysokiej efektywności energetycznej  budynków są oczywiste: mniejsze zużycie energii i niższe koszty, ale  także lepsza jakości powietrza w pomieszczeniach i poprawa zdrowia konsumentów. Aby jednak stało się to rzeczywistością, konieczne jest ułatwienie konsumentów  renowacji domów. Dlatego BEUC wzywa Komisję Europejską do:

- Zapewnienia konsumentom łatwego dostępu do lokalnych doradców ds. energii, którzy będą  niezależni od dostawców energii oraz banków. Doradcy energetyczni powinni być dostępni w punktach kompleksowej obsługi, tak aby zapewnić konsumentom wsparcie ale też możliwość wyboru  wysokiej jakości wykonawców w trakcie prowadzenia prac renowacyjnych.

- Zapewnienia wystarczającej liczby akredytowanych wykonawców poprzez udzielenie adekwatnego  wsparcia dla państw UE, władz lokalnych i branży budowlanej.

- Wdrożenia innowacyjnych produktów finansowych oferowanych przez  banki oraz sektor publiczny aby umożliwić  konsumentom dostęp do środków finansowych na remontu domu lub mieszkania.

„Fala renowacji” to  część Europejskiego Zielonego Ładu, ma na celu zwiększenie „odporności” UE na zmianę klimatu i stanowi podstawę unijnej strategii odbudowy gospodarki. Jednak, aby zrealizować założenia porozumienia paryskiego, roczny wskaźnik renowacji będzie musiał nie tylko podwoić się, ale wzrosnąć z 1% do 4%,  kompleksowa modernizacja – zapewniająca największe oszczędności energii – wymaga wzrostów co najmniej dziesięciokrotnych.

Konsumenci są chętni i gotowi do odegrania swojej roli w przejściu na ekologiczne budownictwo mieszkaniowe, ale potrzebują, po drodze, realnego wsparcia. Aby byli zainteresowani przeprowadzeniem kompleksowej renowacji domów i mieszkań to sam proces wymaga „odmitologizowania” a konsumenci wymagają konkretnych ułatwień i wsparcia ze strony rządów.

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij