Kampania edukacyjna Dobre Cele

We wrześniu br. ruszyła kampania edukacyjna „Dobre Cele”, której głównymi partnerami są Główny Urząd Statystyczny i Federacja Konsumentów. Ma ona przybliżyć polskim konsumentom cele zrównoważonego rozwoju oraz zachęcić do podejmowania działań na rzecz ich realizacji. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) przyjętych w 2015 r., w formie dokumentu Agenda 2030, przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych nakreśla drogi rozwoju dla świata i polepszenia życia każdego z jego mieszkańców. 17 celów i 169 zadań  ma przyczynić się m. in. do wyeliminowania ubóstwa i głodu, poprawienia jakości życia i zdrowia, zapewnienia dostęp do edukacji, godnej pracy, promowania innowacyjność i wzrost gospodarczy, odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, dostępu do czystej energii i działań na rzecz klimatu. Za ich realizację na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym odpowiadają rządy państw, z uwzględnieniem realiów, możliwości i stopnia rozwoju, w oparciu o poszanowanie narodowych polityk i priorytetów rozwoju (Art.21 Agendy 2030).

Nowa wizja rozwoju świata opiera się na zasadzie 5P: People (Ludzie), Planet (Planeta), Prosperity (Dobrobyt), Peace (Pokój) i Partnership (Partnerstwo).

Osiągnięcie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju może się dokonać  w partnerstwie wszystkich zainteresowanych stron: administracji rządowej, samorządów, świata biznesu i nauki, organizacji pozarządowych i na pewno nie może wśród nich zabraknąć konsumentów, czyli nas wszystkich. Nie musimy znać na pamięć wszystkich 17 Celów, ważne aby nasze zachowania i wybory konsumenckie wspierały ich realizację.

Informacje o rozpoczętej kampanii, przykłady działań już podjętych przez interesariuszy w ramach każdego Celu, wyniki badania konsumenckiego na temat wiedzy Polaków o SDGs  są dostępne na stronie https://dobrecele.pl/

Relacja z konferencja inaugurującej kampanię https://www.facebook.com/dobrecele/videos/247881570598205/

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij