Europejscy konsumenci chcą odżywiać się w sposób bardziej zrównoważony i zmienić swoje nawyki żywieniowe.

Europejscy konsumenci chcą odżywiać się w sposób bardziej zrównoważony i są gotowi by  zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale to nie jest zawsze proste, dlaczego ?

By lepiej zrozumieć tematykę badania, warto zacząć od wyjaśnienia czym dokładnie jest zrównoważona żywność. Zrównoważona żywność ( Sustainable Food) to połączenie żywności i produkcji, która jest :

 • ekologiczna (powstała z poszanowaniem środowiska bez użycia pestycydów, konserwantów i sztucznych dodatków),
 • lokalna (by znalazła się w naszym koszyku, wcale nie musi przemierzyć wiele tysięcy kilometrów a może pochodzić od rolnika z naszej miejscowości)
 • świeża (czyli nie przetwarzana, bez konserwantów, o krótkim terminie przydatności do spożycia, najczęściej sprzedawana bez opakowania lub opakowanie jest zmniejszone do minimum wymaganego).

Łącząc te trzy cechy możemy otrzymać pełnowartościową żywność  oraz bezpieczne, zdrowsze środowisko.

W 2019 roku BEUC (Europejska Organizacja Konsumencka) przeprowadził badanie dotyczące postaw konsumentów wobec zrównoważonej żywności w 11 europejskich krajach (Austria, Belgia, Niemcy, Grecja, Włochy, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania) .

Konsumenci zostali zapytani o ich zachowania i zwyczaje,  czy zwracają uwagę na aspekt  środowiskowy  podczas wyborów zakupowych, czy chcą ograniczyć spożywanie czerwonego mięsa, co dla nich oznacza termin zrównoważona żywność i jakie problemy napotykają podczas zmieniania swoich nawyków żywieniowych by odżywiać się w sposób zrównoważony  oraz na jakie kroki są gotowi by zmienić swoje zwyczaje.

Z przygotowanego raportu możemy dowiedzieć się wielu ważnych informacji  o podejściu do zrównoważonej żywności i odżywiania się na poziomie europejskim.

Średnio nieco ponad 10%  ankietowanych  zgadza się, z stwierdzeniem że żywność, którą spożywa ma negatywny wpływ na środowisko (od 8,7%  Włochy i Niemcy do 14,6% w Austrii), natomiast zdecydowana większość 63,6% jest temu przeciwna (od 54,6% w Belgii do 71,2% w Grecji)

Konsumenci  zwykle nie doceniają swoich nawyków żywieniowych i ich wpływu na środowisko, ale prawie połowa respondentów (47,9%) uważa, że produkcja żywności i konsumpcja, czyli tak zwany łańcuch żywnościowy ma co najmniej tak samo  duży wpływ na środowisko jak korzystanie z samochodu.

Pojęcie „zrównoważona żywność” obejmuje wiele obszarów zarówno środowiskowych jak i społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych. Dla większości badanych termin „zrównoważona żywność” oznacza produkty, które :  

 • mają niski wpływ na środowisko  (48,6%),
 • powstały bez GMO i pestycydów  (42,6%),
 • pochodzą z lokalnych  łańcuchów dostaw (34,4%).

 Odpowiedzi  konsumentów są zbliżone  we wszystkich krajach, choć  z pewnymi wyjątkami.

 Jedna trzecia respondentów z Belgii i Holandia uważa, że  „zrównoważona żywność”  to godne, sprawiedliwe  dochody dla rolników . Większa świadomość konsumentów może wynikać z wydarzeń  społecznych i protestów  rolników, które miały miejsce w Holandii jesienią 2019 r.  Konsumenci w Portugalii, Grecji i  Litwie uznają za „zrównoważoną żywność” produkty, które są  minimalnie przetworzone, oparte o tradycyjne receptury.

66,7% konsumentów biorących udział w badaniu są chętni zmienić swoje negatywne nawyki żywieniowe i dzięki temu dbać o środowisko . Badanie pokazuje, że większość konsumentów (59,5%) jest skłonna kupować głównie sezonowe owoce i warzywa a 65,5% ankietowanych chce zmniejszyć ilość marnowanego jedzenia.

Średnio tylko 1 na 3 konsumentów jest  skłonnych  do zmniejszenia spożywania czerwonego mięsa. Włochy są tutaj  wyjątkiem, 45,1%  odpowiadających jest pozytywnie nastawionych do ograniczenia czerwonego mięsa w swojej diecie.

Ograniczanie spożywania  nabiału wydaje się być dużym wyzwaniem dla większości. W 11 badanych krajach negatywnej odpowiedzi udzieliło  56,2% respondentów, tylko 20,4% jest skłonnych do takich zmian.

Dla większości badanych, największą barierą w zmianie nawyków żywieniowych i wprowadzeniu żywności, która jest zrównoważona,  są :  cena, brak wiedzy,  niejasne informacje  i oznaczenia na etykiecie.  57% konsumentów oczekuje większej ilości obowiązkowych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju na etykietach, za to co piąty odpowiadający wskazał, że problemem jest brak czasu by zmienić swoje wybory żywieniowe.

Z badania wynika, że większość konsumentów jest skłonna zmienić swoje nawyki żywieniowe w większym bądź mniejszym stopniu. By dbać o środowisko wymagana jest  praca zespołowa, zmiana nawyków i spożywanie zrównoważonej żywności to mały- wielki krok jaki mogą wykonać konsumenci.

(O strategii  od pola do stołu)

Komisja Europejska wprowadzając strategię  „od pola do stołu” umożliwia przejście do  zrównoważonego  systemu  żywnościowego, który ma za zadanie  zapewnienie Europejczykom dostępu do zdrowej diety, przystępnej cenowo i zrównoważonej żywności, która pochodzi z czystego, bezpiecznego środowiska, przy czym zapewnia  godne zyski w łańcuchu żywnościowym i wspiera rolnictwo ekologiczne.

Celem Komisji Europejskiej jest przekształcenie systemu żywnościowego, a w tym:

 • zmniejszenie o 50%  stosowania pestycydów chemicznych i związane z nimi zagrożenia oraz    środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych
 • ograniczenie stosowania nawozów o co najmniej  20%,
 • rozwijanie i propagowanie rolnictwa ekologicznego tak, aby do 2030 r. stanowiły one 25 % powierzchni gruntów rolnych,
 • stworzenie środowiska sprzyjającego zdrowemu odżywianiu, w którym łatwo jest wybierać zdrowe i zrównoważone produkty, dzięki ujednoliceniu etykiet i przekazywanych informacji,
 • nasilenie walki z marnotrawieniem żywności i propagowanie wiedzy o zrównoważonym odżywianiu się,

Strategia Farm to Fork ma na celu promowanie globalnego przejścia na zrównoważone systemy żywnościowe w ścisłej współpracy, rozpoczynając od rolników, producentów żywności, dystrybucji aż do konsumenta finalnego.

Polscy konsumenci mówią….

Ponad 2/3 Polaków deklaruje, iż jest gotowych zapłacić więcej za rodzimą żywność wytworzoną w sposób ekologiczny, natomiast blisko 1/3 zwraca uwagę na polskie pochodzenie produktu. Wyniki pochodzą z badania Fundacji IBRiS przeprowadzonego w październiku 2019 r. na próbie reprezentatywnej 1100 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Dane pochodzą z raportu: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2020-042_consumers_and_the_transition_to_sustainable_food.pdf

https://ibris.pl/wp-content/uploads/2019/12/10_10_2019_-polacy_coraz_bardziej_dumni_z_polskiej_zywno%C5%9Bci.pdf

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_en

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij