FOOD - od wzmocnienia potencjału organizacji konsumenckiej do edukacji konsumenckiej.

Zawsze zajmowaliśmy się tematyką żywnościową. Wiedzieliśmy, że jest ona ważna dla konsumentów i są nią bardzo zainteresowani. Stąd zapewne wynika taka popularność e-labellingu, czyli różnych apek rozszyfrowujących zawiłe  informacje na opakowaniach. Ale jest to też bardzo obszerna tematyka i wymagająca. Wymagająca od organizacji konsumenckiej eksperckiej wiedzy, ale również aktywnej współpracy z ekspertami z różnych środowisk – naukowców, producentów czy nawet stowarzyszeń skupiających sieci handlowe. Bo tematów „żywnościowych” jest wiele i na pewno wszystkiego „nie ogarniemy” sami, by służyć wiedzą i pomocą konsumentom, ale również być partnerem dla innych podmiotów na rynku.  Stąd cieszy nas, że będziemy realizować projekt, który – mamy nadzieję – pomoże nam zwiększyć profesjonalizm działania naszej organizacji.  

Co to za projekt?

FOOD - od wzmocnienia potencjału organizacji konsumenckiej do edukacji konsumenckiej

[Capacity Building – Food: Policy, Lobbying and Education in Federacja Konsumentów]

W ostatnich latach obserwujemy wyraźny rozwój edukacji żywieniowej, czyli dotyczącej żywności, żywienia, zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, nowych trendów żywieniowych i wielu wielu innych ciekawych zagadnień.  Nie mniej jednak, na szybko rozwijającym się rynku żywności i wobec mnóstwa czasem sprzecznych informacji, konsument może poczuć się niepewnie. Wybory konsumentów dotyczące konkretnego produktu wynikają z indywidualnych odczuć zarówno pozytywnych, jak i negatywnych , a w mniejszym stopniu z wiedzy o produkcie. Konsument powinien wiedzieć, jak czytać informację na etykiecie, aby jego decyzje zakupowe były racjonalne, z korzyścią dla jego zdrowia i bezpieczeństwa. Oprócz zainteresowania prozdrowotnymi właściwościami żywności coraz większa grupa konsumentów zwraca uwagę na jakość kupowanych produktów, sposób ich produkcji i wpływ na środowisko naturalne oraz problemy etyczne i odpowiedzialność społeczną producentów. Tak więc cena, która do niedawna była głównym kryterium wyboru, jest wciąż ważnym, ale nie jedynym argumentem przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Mając na uwadze zmiany zachodzące na rynku, Federacja Konsumentów chce być partnerem dla obu stron, zarówno dla konsumentów, jak i dla producentów. Dlatego przystąpiliśmy do realizacji projektu, który dostarczy konsumentom wiedzę, a Federacji możliwość zbudowania potencjału i pozycji znaczącego interesariusza na rynku żywności.

Cele projektu:

- wzmocnienie potencjału Federacji Konsumentów poprzez zdobytą wiedzę i umiejętności, co pozwoli stać się mocnym interesariuszem na rynku żywnościowym,

- prowadzenie akcji edukacyjnych skierowanych do indywidualnego konsumenta,

- budowanie partnerstw w obszarze sektora żywnościowego.

Działania planowane w projekcie:

- wyznaczenie priorytetów FK dotyczących zagadnień związanych z żywnością, którymi powinna zajmować się organizacja konsumencka

- zaproszenie przedstawicieli środowisk naukowych i producenckich do współpracy i stworzenia panelu ekspertów,

- przeprowadzenie badania ankietowego dotyczącego poziomu wiedzy konsumentów na temat żywności oraz ich oczekiwań co do poszerzenia tej wiedzy,

- warsztaty dla doradców konsumenckich z oddziałów FK, którzy przekażą wiedzę konsumentom,

- przygotowanie raportu na temat świadomości konsumentów na podstawie wyników badania ankietowego i dyskusji z panelu ekspertów;

- komunikacja z konsumentami i innymi interesariuszami - informacje o działaniach projektowych na stronie internetowej FK, FB oraz ulotka dostępna w terenowych oddziałach FK.

Spodziewane rezultaty, w tym rezultaty długofalowe:

- podniesienie poziomu wiedzy konsumentów – zwiększenie możliwości dokonywania  świadomych wyborów konsumenckich na rynku żywności,

- budowanie aktywnych postaw konsumenckich, które zmobilizują producentów do zrównoważonej produkcji,

- ułatwienie dostępu do wiedzy o żywności i żywieniu,

- włączenie tematu żywności do priorytetów pracy Federacji Konsumentów,

- zbudowanie trwałych partnerstw interesariuszy,

- zbudowanie bazy wiedzy i umiejętności, które pozwolą na efektywniejsze doradztwo konsumentom na poziomie lokalnym, a na szczeblu centralnym na uczestniczenie w konsultacjach i procesie legislacyjnym. 

 

Projekt: „Capacity Building – Food: Policy, Lobbying and Education in Federacja Konsumentów” finansowany jest jako sub-grant z „BEUC Capacity Building Programme” finansowanego przez Komisję Europejską

 

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij