Informacja prasowa: Konferencja - Egzekucja roszczeń konsumenckich w sprawach transgranicznych

Funkcjonowanie konsumenta na jednolitym rynku europejskim to nie tylko zakupy krajowe – to również zakupy transgraniczne. Unia Europejska poprzez różnorodne działania, w tym zwłaszcza legislacyjne, zachęca wręcz konsumentów do takich zakupów.

Organizowana przez Federację Konsumentów wspólnie z organizacjami z Niemiec i Francji  konferencja jest okazją do spotkania przedstawicieli różnych środowisk – administracji rządowej, świata nauki, profesjonalistów zaangażowanych w problematykę rozwiązywania sporów transgranicznych, przede wszystkim sędziów, adwokatów, komorników, oraz organizacji działających na rzecz konsumentów z krajów partnerów projektu REDRESS17 – Egzekwowanie prawa w transgranicznych sporach konsumenckich.

Będziemy dyskutować na wiele tematów związanych z problematyką skutecznego i sprawnego dochodzenia roszczeń konsumenckich na wspólnym rynku, przełamywania barier oraz promowania dobrych praktyk, które mogą ułatwić konsumentom, jako słabszej stronie obrotu gospodarczego, egzekwowanie przysługujących im praw. Spotkanie w takim gronie jest unikalną do tego okazją przede wszystkim dlatego, że materiał do wymiany poglądów to solidne badania i analizy przeprowadzone w trakcie realizacji projektu. Część z nich jest na pewno unikalna, jak np. przeprowadzane badania ankietowe wśród komorników sądowych, co pozwala na naświetlenie problemów z punktu widzenia stosowania prawa w praktyce. A jednocześnie daje  szansę na wspólne przygotowanie konkretnych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk dla głównych uczestników sporów transgranicznych – profesjonalistów i konsumentów. Nie są to dane i analizy ograniczone do jednego kraju, ale mogą też stanowić – dzięki współpracy organizacji konsumenckich z różnych krajów – rodzaj wytycznych do wykorzystania na rynku wspólnotowym.

Należy bowiem  promować jednolitą europejską przestrzeń prawną poprzez stosowanie europejskiego prawa procesowego w transgranicznych sporach cywilnych, co ułatwi po prostu życie konsumentom, zwiększy ich zaufanie do korzystania ze wspólnego rynku, usunie bariery mogące stanowić istotną przeszkodę w jego rozwoju. Jest to również bardzo istotne dla przedsiębiorców, bo skuteczne i szybkie egzekwowanie prawa ruguje z obrotu gospodarczego podmioty niebudzące zaufania i niesolidne. 

Agenda Konferencji Egzekucja roszczeń kosumenckich w sprawach transgranicznych

 

REDRESS 17 to projekt, w którym sprawdzamy, jak można skutecznie przeprowadzić egzekucję orzeczeń sądowych wobec zagranicznego przedsiębiorcy. 

Publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów, którzy ponoszą za nią pełną odpowiedzialność. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

 

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij