Kongres Konsument 2018 już za nami

Ale z nami pozostają - bardzo cenna wiedza, dyskusje i przemyślenia. W corocznej największej w Polsce konferencji na temat ochrony konsumentów, organizowanej z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta 14 i 15 marca na stadionie PGE Narodowym, wzięli udział jako uczestnicy, prelegenci i paneliści przedstawiciele rządu, parlamentu, regulatorzy rynku, podmioty ADR, rzecznicy konsumenccy i doradcy oraz prawnicy Federacji Konsumentów, a także przedstawiciele biznesu, w tym w szczególności izby branżowe związane z gospodarką cyfrową, które były partnerami Kongresu: IGE, PIIT, PSSB, FRRF, ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oraz KPF.

Organizatorami tegorocznej edycji, oprócz Federacji Konsumentów, był Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Senacki Zespół ds. Ochrony Konsumentów. Hasło zaś, wokół którego toczyła się dwudniowa debata, brzmiało Kto tworzy cyfrowego konsumenta?

W części oficjalnej Brązowym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni Kamil Pluskwa-Dąbrowski, prezes Federacji Konsumentów, oraz Grażyna Rokicka, prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Odznaczenia są dowodem na to, jak ważna społecznie jest codzienna praca organizacji na rzecz konsumentów, czyli każdego z nas.


 

Uroczystego otwarcia Kongresu, a zarazem wprowadzenia w jego tematykę dokonali:

Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Senator Ryszard Majer, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów

Dorota Karczewska, Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów

W temat cyfrowego konsumenta „wprowadziły” uczestników dwie prezentacje. Rafała Tomaszewskiego, redaktora Fintek.pl, i Agaty Zadrożnej  oraz Sylwii Bąby z Kantar Public.  Pierwsza  poświęconą była szeroko rozumianym nowym technologiom cyfrowym już dziś dostępnym dla konsumentów i tych nieco futurystycznych; druga  dotyczyła polskiego konsumenta, jego postaw i zachowań w odniesieniu do właśnie oferty rynku cyfrowego, obaw czy wręcz entuzjazmu i otwartości na różne zjawiska, czyli jak wyglądają cyfrowi Polacy?

Pierwszy panel dyskusyjny Wyzwania w komunikacji z konsumentem poprowadził Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów w UOKiK. Udział w nim wzięli: Senator RP Ryszard Majer, Przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów, Grzegorz Miś, Powiatowy Rzecznik Konsumentów z Wrocławia, Agnieszka Wachnicka, Dyrektor Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego,  Zuzanna Warowna-Toruńska, ekspert w dziedzinie reklamy i marketingu, Tomasz Grzybowski, Radca Prawny, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB, Radosław Fotyga, Wiceprzewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Rafał Czernik, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dyskutowano o wzajemnych relacjach między konsumentami i przedsiębiorcami, szczególnie na etapie zawierania umów, ale również ich późniejszej realizacji. Obowiązkach przedsiębiorców względem konsumentów, wynikajacych z ram legislacyjnych, i barierach, które pojawiają się zarówno na etapie podpisywania umowy, jak i przyszłego egzekwowania jej zapisów, np. w procesie reklamacyjnym. Dużo miejsca zajął wątek braku wiedzy po stronie konsumentów, ale również powodów nieczytania umów, konieczności edukacji i podnoszenia świadomości konsumenckiej oraz kwestii związanych z etyką biznesu.

Drugi panel Nowe technologie, cyfrowa rzeczywistość – szanse i wyzwania podzielony został na dwie części.

Pierwsza - Konsument mobilny – jak zmienia się sytuacja konsumenta w cyfryzującym się świecie? – poświęcona była otoczeniu konsumenta, nowym technologiom i związanymi z tym zjawiskiem oczekiwaniom konsumentów wobec biznesu, ale przede wszystkim, jak przedsiębiorcy zmieniają się, jak wyglądają modele biznesowe i zmiany legislacyjne. Moderatorem obu części panelu był Piotr Mieczkowski z Fundacji Digital Poland. Udział w pierwszej części wzięli: Senator Andrzej Stanisławek, Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności i członek Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów; Dominik Wójcicki, Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii; Jakub Kłoczewiak, Dyrektor Relacji z Klientami,  Allegro.pl; Marta Brzoza, Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange; Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów.

Druga część panelu zatytułowana została Cyfryzacja życia – wybór konsumentów czy epokowa konieczność? Wzięli w niej udział: Konrad Szałkiewicz, Wiceprzewodniczący Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, Dyrektor Naczelny Herbalife Polska i Czechy; Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego; Dominika Maison, prof. Uniwersytetu Warszawskiego; Michał Kanownik, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT; Karol Muż, Europejskie Centrum Konsumenckie, UOKiK; Elżbieta Szadzińska, Wiceprezes Federacji Konsumentów. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim konsumenta w cyfrowym świecie, jaki jest, jak Polacy zachowują się i dlaczego, jakie są widoczne trendy, dlaczego część osób nie wchodzi w cyfrowy świat, nie korzysta z nowych technologii, czy i jakie są możliwości włączenia biernych cyfrowo konsumentów, czy są to bariery mentalne czy „infrastrukturalne”. Dotyczy to głównie seniorów, choć nie można tu generalizować, bo ta grupa nie jest monolitem, jeżeli chodzi o kwestie włączenia w cyfrowy świat, ale seniorzy są grupą szczególnie wrażliwą, narażoną na wykluczenie nie tylko cyfrowe, ale i ekonomiczne. Czy możemy uchronić tych najsłabszych konsumentów przed pozostawieniem ich na „cyfrowym aucie”?

Po dyskusjach panelowych odbyła się I sesja warsztatów. Równolegle odbyły się trzy moduły warsztatowe.

Moduł 1: Skąd ma Pan moje dane? Obieg danych osobowych konsumentów a marketing przez telefon prowadził Tomasz Grzybowski, Radca Prawny, Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Moduł 2  Czy e-handel potrafi się samoregulować? Dyskusja o praktycznych przykładach dbałości o interes konsumenta

Prezentację wprowadzającą przedstawiła Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, w dyskusji uczestniczył Michał Herde z Federacji Konsumentów

Warsztat miał formułę dyskusyjną, moderatorem panelu dyskusyjnego był Maciej Samcik, redaktor subiektywnieofinansach.pl. Udział w dyskusji wzięli:  Bartosz Berestecki, PayU; Krzysztof Lehmann, Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy; Robert Sowiński, koordynator platformy ADR ze strony Izby Gospodarki Elektronicznej; Magdalena Piech, Izba Gospodarki Elektronicznej, Allegro.pl; Dorota Bachman, Ravelo sp. z o.o., PWN, Maciej Marszałek, Ceneo.

Moduł 3  Konsument w świecie smart – inteligentne urządzenia i aplikacje w Twoim życiu poprowadził Michał Kanownik, Prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT, wprowadzenie do warsztatu przygotował  Mateusz Sokołowski, Federacja Konsumentów. Warsztat poświęcony był przede wszystkim aspektom konsumenckim dotyczącym bezpiecznego poruszania się po świecie smart.

Goście kongresu spotkali się na wieczornej gali, na której po raz już drugi  wręczone zostały nagrody przedsiębiorcom „przyjaznym konsumentom”, którzy w swej działalności biznesowej stosują z powodzeniem polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich. UOKiK oraz Senacki Zespół do spraw Ochrony Konsumentów przyznali tytuł Amicus Consumentium następującym przedsiębiorcom: CCC ? sieć sklepów z obuwiem z siedzibą w Polkowicach, POLO Bogusław Szczepiński ? sklepy z odzieżą, akcesoriami i obuwiem sportowym z Koszalina, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach.

Drugiego dnia Kongresu odbyły się dwie sesja warsztatowe.

II sesja warsztatów

Moduł 4  Czy nowe technologie zastąpią kontakt bezpośredni z klientem? Czy jedno może być efektywne bez drugiego? Tę sesję warsztatów poprowadził Kacper Barański, Field Digital Development Manager, Avon Polska.

Moduł 5  Pozasądowe rozwiązywanie sporów – wyzwania dla podmiotów ADR Tematykę związaną ADR przedstawili: Dariusz Łomowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Handlowej, UOKiK, i Anna Gadomska-Orłowska, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Pozasądowego 

Moduł 6  Konsument na rynku usług finansowych. Online czy offline? W tym warsztacie przedstawiono kilka interesujących prezentacji, dzięki czemu temat został naświetlony z różnej perspektywy, szczególnie wybrzmiały kwestie modeli biznesowych dotyczących usług finansowych świadczonych nadal konsumentom offline. Prelegentami byli:  Tomasz Ostrowski, Doradca KPF ds. Rejestrów Kredytowych, Partner w kancelarii Adwokaci Sobolewski-Hajbert i Ostrowski; Paweł Mazurek, Członek Zarządu Togetherdata, Członek KPF; Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego; Zygmunt Rajchemba, Delegatura UOKiK we Wrocławiu.

III sesja warsztatów

Moduł 7  Oczekiwania cyfrowego konsumenta wobec branży telekomunikacyjnej. Prezentację wprowadzająca przedstawiła Justyna Skorupska, Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji, Wiceprzewodnicząca Rady Izby Gospodarki Elektronicznej.

Warsztat miał formułę dyskusyjną, moderatorką panelu dyskusyjnego była Nell Przybylska z Fundacji Digital Poland. W panelu udział wzięli: Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów; Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK;  Borys Stokalski-Dzierzykraj, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; Monika Mikowska,  CEO; Mobee Dick, autorka bloga „jestem.mobi”.

Moduł 8  Świat cyfrowych finansów – ryzyka i zagrożenia poprowadzili Artur Zwaliński, Naczelnik Wydziału Usług Finansowych, UOKiK,  oraz Bartosz Wyżykowski, Radca Prawny, Zastępca Dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego, Biuro Rzecznika  Finansowego.

Moduł 9  Konsument na jednolitym rynku cyfrowym  – perspektywa Unii Europejskiej. Ten temat przedstawili uczestnikom: Izabela Szewczyk-Krzyżanowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK, i Bartosz Kostur, Radca Prezesa UOKiK.

Panel podsumowujący Kto tworzy cyfrowego konsumenta? – podsumowanie konferencji moderował Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Federacji Konsumentów. W dyskusji wzięli udział: Andrzej Roter, Prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce; Magdalena Piech, Izba Gospodarki Elektronicznej, Allegro.pl; Łukasz Wroński, Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, UOKiK. Dyskusja zamykająca Kongres toczyła się wokół tematu, który przewijał się przez dwa dni w panelach i sesjach warsztatowych, naświetlany z różnej perspektywy - biznesu, instytucji nadzorujących i kontrolujących rynek, chroniących konsumentów, legislatorów – czy cyfryzacja życia to jeszcze wybór konsumenta czy już konieczność? Wszyscy uczestnicy panelu skłonni byli przychylić się do stwierdzenia, że cyfryzacji nie da się uniknąć, przed konsumentami stoją nowe możliwości, ale też wymagać będą oni ochrony i niwelowania zagrożeń oraz obaw. Nie można zapominać o dużej stosunkowo części społeczeństwa nadal nie korzystającej z nowoczesnych technologii. Z punktu widzenia wszystkich konsumentów, niezależnie od „poziomu ucyfrowienia”, najważniejsza jest jednak edukacja, podnoszenie świadomości konsumenckiej oraz etyka biznesu, stosowanie prawa w praktyce, ale również wrażliwość i prokonsumenckie postawy przedsiębiorców oferujących różne modele działalności biznesowej.

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij