Nieuczciwe działania niektórych operatorów telekomunikacyjnych

Do Oddziałów Federacji Konsumentów na terenie całego kraju wpływają zgłoszenia dotyczące działania kilku nieuczciwych operatorów telekomunikacyjnych, dotyczące przypadków, m.in.: podrabiania podpisów pod umowami, sugerowania konsumentom obowiązkowej wymiany aparatów telefonicznych. Skargi w większości dotyczą przypadków wprowadzania w błąd konsumentów na etapie zawierania umowy, podrabiania ich podpisów pod umowami, a także nakłaniania do obowiązkowej wymiany aparatów telefonicznych.

Ofiarami nieuczciwych praktyk najczęściej są osoby starsze, które w przeważającej większości korzystają z usługi telefonii stacjonarnej. Konsumenci, którzy nie byli świadomi próby oszustwa, nakłaniani najpierw podczas rozmowy telefonicznej do podpisania „promocyjnej” umowy, wprowadzani byli w błąd już na tym etapie. Konsultanci, którzy kontaktowali się z przyszłymi ofiarami informowali, że są przedstawicielami dotychczasowego operatora, z którego usług telekomunikacyjnych konsumenci obecnie korzystają. Za każdym razem zaznaczali, że kontaktują się w sprawie przedstawienia indywidualnie przygotowanej, atrakcyjnej oferty, dostosowanej do potrzeb klienta.

Konsultanci sugerowali, że przedstawiona oferta dotyczy wyłącznie obniżenia bieżących rachunków lub jest spowodowana obowiązkową wymianą aparatów telefonicznych. Konsumenci, nieświadomi oszustwa, wyrażali zgodę na dostarczenie odpowiednich dokumentów przez kuriera. Osoby, które podpisały przywiezione umowy, nieświadomie zmieniały operatora telekomunikacyjnego.

Konsumenci czują się wprowadzeni w błąd. Niektórzy poszkodowani, zwracający się do nas z prośbą o pomoc, mówią wprost, że czują się oszukani.

Wprowadzenie w błąd ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorca w sposób świadomy ukrywa istotne dla podjęcia racjonalnej decyzji informacje, przedstawia je w sposób niejasny, niezrozumiały lub dwuznaczny, a także gdy podaje się za innego przedsiębiorcę. W ostatnim przypadku konsumenci, którzy dali podejść się przedstawicielowi nieuczciwego przedsiębiorcy, zazwyczaj sugerowali się wieloletnią współpracą ze swoim dotychczasowym operatorem, którego darzyli zaufaniem. Niestety, zdarzają się także przypadki, w których podpisy pod umowami sugerować mogą próby oszustwa i fałszerstwa. Takie przypadki należy w pierwszej kolejności zgłaszać do odpowiednich organów ścigania.

Kwestie istotne dla konsumenta, który padł ofiarą działania nieuczciwego operatora telekomunikacyjnego:

  1. Konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, licząc od dnia gdy do konsumenta podpisał dokumenty dostarczone przez kuriera.
  2. Konsument, który twierdzi, że został wprowadzony w błąd przez nieuczciwego operatora, zgodnie z art. 6 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), musi udowodnić ten fakt, powołując się na okoliczności faktyczne zaistniałe podczas podpisywania przedmiotowej umowy.
  3. W celu rozwiązania umowy z nieuczciwym operatorem, konsument musi wysłać do niego oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu, na podstawie art. 84 i art. 88 KC. Konsument ma na to rok od dnia dowiedzenia się o wprowadzeniu w błąd.
  4. Jeśli operator nie przeniósł numeru telefonu, bo nasz dotychczasowy operator zablokował takie działanie, nowy operator nie może naliczyć kary umownej za przedterminowe rozwiązanie umowy promocyjnej.

Pomoc, dotyczącą działania nieuczciwych operatorów telekomunikacyjnych, znaleźć można w  oddziałach Federacji Konsumentów na terenie całej Polski. Nasi doradcy konsumenccy i prawnicy pomogą Państwu wyjaśnić wszelkie powstałe wątpliwości oraz podjąć odpowiednie kroki prawne, m.in.: w celu uniemożliwienia przeniesienia numeru do nieuczciwego operatora.

Trzydzieści jeden Oddziałów Federacji Konsumentów uczestniczy w realizacji zadania publicznego Prowadzenie bezpłatnego poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz sporządzanie pism procesowych na rzecz konsumentów finansowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów więcej informacji

 

 

 

Bezpłatne poradnictwo jest realizowane dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij