Nie dotarłeś na czas, a wina leży po stronie linii lotniczych? Sprawdź, jakie prawa ci przysługują

Coraz częściej latamy. Dlatego warto wiedzieć, jakie prawa przysługują pasażerom, gdy zdarzy się, że lot zostanie odwołany lub opóźniony.

W  przypadku odwołania, opóźnienia lub nieprzyjęcia na pokład samolotu zastosowanie ma rozporządzenie 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r., które określa prawa pasażera w ruchu lotniczym. Odszkodowanie na podstawie tego rozporządzenia przysługuje Ci, jeżeli:

  • dotarłeś do portu docelowego minimum 3 godziny później niż zostało to zagwarantowane przez linie lotnicze. Musisz posiadać bilet lub kartę pokładową, by to udowodnić;
  • Twój samolot został odwołany. Koniecznie zachowaj bilet lub kartę pokładową;
  • odmówiono Ci wejścia na pokład. Tak jak w poprzednich sytuacjach, musisz posiadać bilet lub kartę pokładową;
  • z winy linii lotniczych nie zdążyłeś na przesiadkę. Musisz posiadać bilet lub kartę pokładową.

Wysokość odszkodowania reguluje art. 7 wyżej wspomnianego rozporządzenia. Zależy ona od długości trasy i kształtuje się następująco:

  • 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów; 
  • 400 EUR dla lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów; 
  • 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w pkt 1 i 2.

Żeby skutecznie dochodzić odszkodowania, należy skierować do linii lotniczych pisemną reklamację, przesłaną listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub - jeśli okaże się to niemożliwe - za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, powołując się na wskazane rozporządzenie 261/2004 i opisując zaistniałą sytuację. W skardze trzeba również wskazać, czego żądamy od linii lotniczych. Należy zatem żądać odszkodowania i określić jego kwotę.

W sytuacji, gdy odpowiedź nie będzie  satysfakcjonująca lub nie nadejdzie w ciągu 30 dni,  najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie skargi do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Prezes ULC jest  organem czuwającym nad przestrzeganiem rozporządzenia 261/2004  na terytorium RP. Formularz skargi znajdziemy na stronie internetowej ULC. Postępowanie kończy się wydaniem przez Prezesa ULC decyzji administracyjnej, w której jest określony zakres naruszenia i termin jego usunięcia przez linie lotnicze.

Federacja Konsumentów pomaga, doradza i informuje w kwestiach związanych z prawami pasażerów korzystających z przewozów lotniczych. Warto znać swoje prawa i nie zapominać o nich nawet w sytuacjach przedświątecznego zamieszania!

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij