Europejskie organizacje konsumenckie przedstawiają wspólne stanowisko wobec ujawnionych praktyk stosowanych przez Volkswagena.

Manipulowanie przez Volkswagena  pomiarem spalin z silników dieslowskich wywołało reakcję organizacji konsumenckich na całym świecie. W dniu dzisiejszym BEUC – Europejska Organizacja Konsumencka, w imieniu swoich członków, w tym i Federacji Konsumentów, wystosował pismo do kierownictwa Grupy VW z pytaniem, jak koncern zamierza odbudować utracone zaufanie konsumentów i jakie podejmie kroki w celu zrekompensowania strat poniesionych przez użytkowników aut z wadliwy oprogramowaniem.

W swoim liście BEUC wezwał Volkswagena do:

- natychmiastowego zaprzestania sprzedaży na terenie Europy samochodów z wadliwym oprogramowaniem;

- ujawnienia liczby pojazdów, w których zainstalowano wadliwe oprogramowanie, a które jeżdżą po drogach Europy;

- zapewnienia, że wszystkie informacje o wadliwych samochodach będą podawane w sposób przejrzysty, właściciele otrzymają szczegółowe wyjaśnienia na podstawie analizy technicznej, a zmiany, które  zostaną wprowadzone, będą zgodne z wymaganiami norm i bezpieczeństwa;

- zapewnienia, że właściciele aut, które zostaną poddane poprawkom technicznym, nie poniosą żadnych związanych z tym  kosztów, otrzymają auta zastępcze na czas naprawy, a w przypadku, gdy prace techniczne miałyby negatywny wpływ na np. wielkość zużycia paliwa, otrzymają stosowną rekompensatę, gdyż nie zostaną spełnione obietnice zawarte w materiałach reklamowych w momencie zakupu samochodu;

- zaoferowania finansowej rekompensaty za wszelkie uszkodzenia spowodowane lub związane z wadliwym oprogramowaniem zainstalowanym w samochodach nabytych przez konsumentów, łącznie z obniżeniem wartości wadliwych samochodów;

- zapewnienia, że w efekcie wszelkich zmian lub napraw przeprowadzonych w wadliwych samochodach emisja spalin będzie na rzeczywistym poziomie, dostosowanym do standardów UE lub niższym;

- zapewnienia spełnienia innych żądań konsumentów wynikających z prawa sprzedaży, włącznie z anulowaniem i zwrotem ceny zakupu lub obniżenia proporcjonalnie do uszkodzeń i strat.

Jest to wstępna lista oczekiwań, która nie wyklucza dalszych roszczeń wobec Volkswagena jak również działań prawnych zbiorowych, jak i indywidualnych w imieniu konsumentów.

Przypadek Volkswagena powinien przyspieszyć wprowadzenie nowego systemu pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 w samochodach w Europie.

BEUC oczekuje odpowiedzi na swoje pismo do 8 października br.  Również Consumers International (Światowa Organizacja Konsumencka, której członkiem jest Federacja Konsumentów) podjął kroki  wyjaśniające praktyki stosowane przez  VW. 

Pełne stanowiska BEUC znajduje się na stronie

<< Aktualności

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij