Czy jesteśmy gotowi na dodatkowe opłaty za korzystanie z bankomatów - konferencja prasowa 26.08.2014

Problematyką opłaty surcharge Federacja Konsumentów zajmuje się właściwie od momentu, kiedy przy transpozycji do polskiego systemu prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r o usługach płatniczych, rozważane było zezwolenie na pobieranie tego typu opłat na rzecz operatorów bankomatów.

Zarówno Narodowy Bank Polski, jak i inne podmioty badały preferencje polskiego konsumenta co do ewentualnych zmian w zakresie pobierania opłaty z tytułu wypłat bankomatowych. Z uwagi na problematykę oraz udział w pracach Zespołu Roboczego ds. Opłat Bankomatowych Federacja Konsumentów postanowiła przeprowadzić własne badania dotyczące preferencji i reakcji polskiego konsumenta na wprowadzenie opłaty surcharge. Brakowało bowiem danych pochodzących stricte’ od organizacji konsumenckiej.

Badanie zostało przeprowadzone przez Federację Konsumentów na przełomie lipca i sierpnia 2014r. w formie wywiadu ankietowego przeprowadzonego w oddziałach Federacji Konsumentów oraz siedzibie Federacji Konsumentów w Warszawie.

Wyniki, jakie zaprezentowaliśmy w raporcie z badania, świadczą o tym, że wprowadzenie opłaty surcharge spowoduje zmianę zwyczajów dotyczących korzystania przez konsumentów z bankomatów. Biorąc zatem pod uwagę nadal jednak znaczną przewagę dokonywania płatności gotówką, zmiana ta może przynieść negatywne w naszej ocenie konsekwencje dla rentowności bankomatów, co przeczy pożądanej przez rynek usług bankomatowych zwyżce przychodów.

W ocenie naszej organizacji przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji o zmianach w prawie, zezwalających na naliczanie opłaty surcharge, należy uwzględnić opinie konsumentów. Uważamy, że w tej chwili polski konsument i w związku z tym polski rynek usług bankomatowych nie jest na to gotowy. Być może w miarę popularyzacji płatności bezgotówkowych i rozwoju sieci terminali POS, a co za tym idzie, zwiększenia możliwości płatności kartą płatniczą, opłata surcharge będzie mniej szkodliwa dla rozwoju rynku płatniczego w Polsce. Obecnie rozwiązanie takie miałoby charakter antykonsumencki.

Raport z badań Federacji Konsumentów. 

Kontakt: Longina Lewandowska-Borówka
Rzecznik  Prasowy Federacji Konsumentów
Tel. 22 827 51 05, 22 827 11 73

rzecznik@federacja-konsumentow.org.pl

<< Dla mediów

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij