Kim jesteśmy, jak działamy

 O nas  

Początki Federacji Konsumentów sięgają roku 1980 i burzliwych wydarzeń tego okresu w Polsce. Większości może się wydawać, że skoro półki sklepowe świeciły pustkami i niewiele można było kupić, to zapewne nie było sensu bronić praw tych nielicznych, którym się poszczęściło i jednak co nieco zdobyli. Jednak myśl, która przyświecała blisko 40 osobowej grupie dziennikarzy, prawników i ludzi świata nauki, wybiegała poza ramy szarych i smutnych czasów. Wtedy właśnie, 7. lipca 1981 roku, zarejestrowane  zostało ogólnopolskie stowarzyszenie – Federacja Konsumentów.

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Z czasem uzyskaliśmy członkostwo w tak prestiżowych organizacjach, jak Consumers International - Światowa Organizacja Konsumencka, i BEUC - Europejska Organizacja Konsumentcka.

Od ponad 30 lat zmieniamy się i dostosowujemy do potrzeb. I nie są to tylko potrzeby rynku, ale Wasze potrzeby – potrzeby konsumentów. Każdego dnia staramy się przeciwdziałać wykorzystywaniu i nieuczciwości względem osób zawierających umowy kupna-sprzedaży. Codziennie udaje nam się dołożyć małą cegiełkę do kształtowania rynku bliższego, bardziej czytelnego i przyjaznego nabywcom. Szybkość i skuteczność naszych reakcji to także konsekwencja wejścia na Jednolity Rynek Europejski. Globalna gospodarka i funkcjonujący w niej konsument wymaga od nas otwartości i elastyczności, którą zapewniamy.

Bezpłatne poradnictwo

Spośród licznych, pozornie podobnych, instytucji wyróżnia nas od zawsze i konsekwentnie – BEZPŁATNE PORADNICTWO I POMOC PRAWNA, świadczone przez kilkadziesiąt terenowych oddziałów FK – centrów doradztwa konsumenckiego, pracujących na obszarze całej Polski.

Udzielamy ponad 130 000 porad rocznie.

Do Waszej dyspozycji mamy:

- prawników

- doradców konsumenckich

- wolontariuszy.

Cieszymy się zaufaniem i najwyższą rozpoznawalnością wśród indywidualnych konsumentów.

Działania

Chociaż wydaje się, że po udzieleniu pomocy ponad 130 000 konsumentów rocznie pozostaje już niewiele czasu  – robimy więcej. Co?

Otóż inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Dążymy do sytuacji, w której rynek rozwijać się będzie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu.

Dlatego aktywnie uczestniczymy w pracach komisji polskiego Parlamentu i współpracujemy z posłami Parlamentu Europejskiego. Opiniujemy ponadto Strategię Polityki Konsumenckiej, konkretne ustawy i wdrażanie przepisów wspólnotowych. Bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych dotyczących wszystkich obszarów rynku mających wpływ na sytuację konsumentów w kraju i za granicą.

Współpraca

Współpracujemy z administracją państwową i licznymi instytucjami w obszarach, w których możemy bezpośrednio opiniować rozwiązania prawne. Intensywnie działamy w - nierzadko tworzonych z naszej inicjatywy - instytucjach, jak polubowne sądy konsumenckie przy Inspekcji Handlowej czy sądy polubowne przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Aktywnie uczestniczymy w pracach wielu instytucji, grup, komitetów na poziomie krajowym i międzynarodowym:

Rada Arbitra Bankowego

Rada Ubezpieczonych przy Rzeczniku Ubezpieczonych 

Komisja Nadzoru Finansowego

Grupa Robocza do spraw Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie

Grupa Robocza ds. Zrównoważonej Konsumpcji w Ministerstwie Gospodarki

Rada ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia

Rada Normalizacyjna PKN,

Rada Fundacji i Kapituła „Teraz Polska”

BEUC - Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa i Środowiska (WG Safety & Environment),

ANEC - Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Dzieci (WG Child Safety)

Europejska Konsumencka Grupa Konsultacyjna przy Komisji Europejskiej

Jesteśmy obserwatorem w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

Współdziałanie

Aby maksymalizować naszą skuteczność, musieliśmy wypracować ściśle określone reguły współpracy ze stowarzyszeniami zrzeszającymi przedsiębiorców danej branży czy sektora. Jest to różnego typu współpraca: kampanie informacyjne, konferencje, szkolenia dla pracowników, czasem cykliczne spotkania z przedsiębiorcami w sprawach polityki konsumenckiej oraz przedstawianie problemów zgłaszanych przez klientów tych firm.

W uproszczeniu można powiedzieć, że są to działania prewencyjne, czyli zapobiegające wyrządzeniu szkody konsumentowi. Takie współdziałanie z przedsiębiorcami wpływa na podnoszenie standardów ich działania – transparentność, uczciwość, wymianę dobrych praktyk rynkowych.

Edukacja i informacja

Jako organizacja możemy odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy konsumenci będą świadomi swoich praw i aktywni w ich egzekwowaniu.

Dlatego ważną misją Federacji Konsumentów jest edukacja. Prowadzimy liczne działania w zakresie upowszechniania wiedzy konsumenckiej. Często kierujemy przekaz do wybranych grup, np. dzieci, młodzieży czy osób starszych. Organizujemy wiele spotkań, szkoleń, wydajemy wydawnictwa, na naszej stronie publikujemy na bieżąco bardzo dużo przydatnych na co dzień artykułów. W ciągu kilku ostatnich lat wydaliśmy ponad 60 tytułów, często wysokonakładowych publikacji.

Projekty 

Nasza bezpłatna działalność jest możliwa jedynie dzięki finansowemu wsparciu, udzielanemu w ramach projektów, które realizujemy, konkursów oraz grantów. Nierzadko pozyskujemy fundusze na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej. W ostatnich kilku latach zrealizowaliśmy ponad 50 projektów.

Jesteśmy otwarci na podejmowanie prokonsumenckich inicjatyw z innymi instytucjami, oferując doświadczenie, biegłość i pracę najwyższej klasy ekspertów.

Media

Od zawsze wspierają nas media, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Nagłaśnianie naszych kampanii społecznych i problematyki konsumenckiej jest nieocenione.

Prosimy – nie ustawajcie w tym i pogłębiajcie naszą współpracę – dla dobra wszystkich konsumentów.

                    

<< O nas

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij