Konsumenci chcą wiedzieć skąd pochodzi kupowana przez nich żywność.

W połowie 2012 r  Europejska Organizacja Konsumencka BEUC zapytała konsumentów z czterech krajów unijnych: Austrii, Francji, Polski i Szwecji, jakie znaczenie dla kupujących żywność ma informacja o miejscu pochodzenia produktu. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z października 2011 r., producent ma obowiązek podawania kraju lub miejsca pochodzenia produktu. Co prawda nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero od 13 grudnia 2014 r., ale jest to właściwy czas, aby producenci wprowadzili wymagane zmiany, jak również poznali na ile konsumenci są zainteresowani taką informacją. Do tej pory znakowanie żywności nie było zharmonizowane i każdy kraj w UE miał własne przepisy. Nowe przepisy mają dostarczyć więcej informacji o produkcie (m.in. o wartości odżywczej i alergenach) i ułatwić konsumentowi dokonanie odpowiedniego wyboru.

Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie na ile konsumenci są zainteresowani informacją o miejscu pochodzenia kupowanej żywności i z jakich powodów, a także jakie inne czynniki (cena, smak, marka) są istotne przy zakupie różnych produktów żywnościowych. Badano również na ile informacja jest zrozumiała przez kupującego oraz jakie są oczekiwania konsumentów wobec etykiet na żywności.

W Polsce odpowiedzi na pytania ankieterów udzieliło 1057 konsumentów, w przedziale wiekowym 16 – 54 lata.

Główne wnioski wynikające z tego badania to:

-   zdecydowana większość badanych konsumentów chce znać miejsce, z którego pochodzi kupowana przez nich żywność. Najbardziej zainteresowani są Austriacy (77% badanych), najmniej Szwedzi (61%). 66% badanych polskich konsumentów kupując żywność sprawdza skąd ona pochodzi. Większość badanych chce znać miejsce pochodzenia mięsa, ryb, mleka i przetworów mlecznych, jak również owoców i warzyw. Ponad połowa badanych uważa, że informacja o miejscu pochodzenia jest równie ważna przy zakupie cukru, soli, mąki, kawy i herbaty. 

- przeważająca większość konsumentów chce znać dokładne miejsce pochodzenia produktu tzn. kraj lub region. Informacja, że produkt pochodzi z obszaru Unii Europejskiej lub spoza niej jest niewystarczająca. Szwedzcy konsumenci są najbardziej zainteresowani krajem pochodzenia żywności (78%), a najmniej Francuzi (50%). 64% konsumentów polskich chce znaleźć taką informację na etykiecie. 

- konsumenci oczekują, że przepisy dotyczące wołowiny tzn. obowiązek informowania nie tylko o miejscu pochodzenia, ale także o miejscu hodowli i uboju zostaną rozszerzone na inne gatunki mięsa takie, jak wieprzowina, drób, mięso owcze i kozie. Obecnie konsumenci nie mają pewności do której fazy życia zwierzęcia odnosi się informacja na etykiecie. Również w przypadku wędlin konsumenci nie potrafią jasno określić czy informacja o miejscu pochodzenia odnosi się do hodowli zwierząt, czy do procesu produkcji. Najbardziej zainteresowani taką informacją są konsumenci z Austrii (69%), najmniej z Francji (53%). 57% badanych konsumentów polskich chciałoby wiedzieć, gdzie zwierzęta były hodowane  i gdzie wyprodukowano przetwory mięsne. Ponad 36% konsumentów uważa, że informacja, iż produkt pochodzi z Polski odnosi się do całej fazy życia zwierzęcia i do procesu produkcji.  

- w przypadku pozostałej żywności przetworzonej konsumenci są zainteresowani informacją o miejscu pochodzenia głównych składników produktu jak również o miejscu produkcji. Tu tak samo, jak w przypadku produktów mięsnych konsumenci nie potrafią dokładnie określić do jakiej fazy produktu odnosi się informacja o kraju pochodzenia.

- bezpieczeństwo i jakość żywności to główne powody, dla których konsumenci szukają takich informacji. Oprócz tych dwóch kryteriów konsumenci z Austrii zwracają jeszcze uwagę na wpływ produktu na środowisko. Prawie połowa badanych w każdym z czterech krajów bierze pod uwagę również aspekty etyczne związane z produkcja w niektórych krajach. Niestety tylko niewielki procent (1% -3%) szuka informacji o miejscu pochodzenia, aby w ten sposób wspierać rynki lokalne.

W każdym z badanych krajów starsi konsumenci (45-64 lata) częściej szukają informacji na etykiecie o miejscu pochodzenia produktu niż ludzie młodzi (16-24 lata), podobnie kobiety bardziej są zainteresowane niż mężczyźni. Wśród czynników mających decydujący wpływ na wybór żywności na pierwszym miejscu wymieniano smak, a dalej: cenę, datę przydatności do spożycia, wygląd i miejsce pochodzenia.  

Więcej informacji:  http://www.beuc.eu/Content/Default.asp?

 

<< Artykuły spożywcze

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij