Żywność ekologiczna

Produkt rolnictwa ekologicznego powinien zawierać co najmniej 95% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi.

Rolnictwo ekologiczne to system gospodarowania zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju, prowadzony z zastosowaniem naturalnych środków produkcji i hodowli, pobudzający przyrodnicze mechanizmy produkcji rolniczej, zapewniający trwałą żyzność gleby, zdrowotność roślin i zwierząt, m.in. poprzez właściwy dobór gatunków i odmian uwzględniających naturalną odporność na choroby, populacje i rasy miejscowe.

Rolnictwo ekologiczne gwarantuje, że w produkcji nie stosowano środków agrochemicznych, nie może jednak zagwarantować całkowitego ich braku, z uwagi na ogólne zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Jeżeli pozostałości środków chemicznych występują, ich poziomy są na ogół znacznie niższe, niż dopuszczalne progi zanieczyszczeń produktów rolniczych. Zgodnie z kryteriami międzynarodowymi gospodarstwa ekologiczne muszą znajdować się w czystym środowisku, z dala od źródeł zanieczyszczeń przemysłowych, dróg o dużym natężeniu pojazdów.

W przetwórstwo produktów rolnictwa ekologicznego można stosować jedynie te składniki i substancje dodatkowe, które w możliwie najmniejszym stopniu wpłyną na zmianę pierwotnych właściwości przetwarzanych produktów. Produkty ekologiczne powinny być oznakowane i posiadać certyfikat zgodności produkcji lub przetwarzania metodami ekologicznymi wydany przez odpowiednią jednostkę certyfikującą upoważnioną przez właściwego ministra do spraw rolnictwa . Certyfikat zgodności jest wydawany  po okresie przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję ekologiczną, który trwa co najmniej 2 lata. Produkt rolnictwa ekologicznego powinien zawierać co najmniej 95% składników wyprodukowanych metodami ekologicznymi.

Warunki prowadzenia produkcji rolniczej i przetwórstwa spożywczego metodami ekologicznymi, system kontroli i certyfikacji oraz obrót i znakowanie produktów rolnictwa ekologicznego  reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające Rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz.Urz.UE L 189 str.1-23).

<< Artykuły spożywcze

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij