Bezpieczne ferie z ubezpieczeniem

Niestety uprawianie sportów zawsze może wiązać się z ryzykiem wypadku, zdarza się to nawet najlepszym narciarzom

Wielu z nas wybierze się na zimowe szaleństwa. Narty i sanki już są  prawdopodobnie przygotowywane przez rodziców. Oprócz dobrego humoru, dokumentów, portfela musimy pamiętać jeszcze o jednej, najważniejszej, rzeczy - o naszym  zdrowiu i bezpieczeństwie.

Niestety uprawianie sportów zawsze może wiązać się z ryzykiem wypadku, zdarza się to nawet najlepszym narciarzom. Gdy dojdzie do wypadku na terytorium Polski, skorzystamy na miejscu z podstawowej pomocy medycznej na podstawie uprawnień w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

 Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej osoby, które posiadają ubezpieczenie zdrowotne w Polsce, mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przysługujących obywatelom kraju UE, w którym przybywają. Tyle teoria. Mamy natomiast sygnały od konsumentom, które świadczą o tym, że nie zawsze na podstawie formularza E111 lub Europejskiej Karty Ubezpieczeń Społecznych podstawowa pomoc medyczna jest bezpłatna. Niestety…bywa z tym różnie. Najczęściej musimy na miejscu zapłacić za wszystkie usługi, a po powrocie do kraju zwrócić się z roszczeniem do NFZ o refundację poniesionych kosztów. Problem polega również na tym, że refundacja nie pokryje naszych wydatków w pełnym wymiarze. Oczywiście czujemy się w takiej sytuacji oszukani i pokrzywdzeni.

Wybierając się na wycieczkę z biurem podróży, obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia  od następstw nieszczęśliwych wypadków spoczywa na organizatorze turystycznym.

Jeżeli wyjeżdżamy sami - celowe jest rozważenie zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Obecnie rynek oferuje duży wybór tego typu ubezpieczeń.

Umowa ubezpieczenia NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), najczęściej jest proponowana w kilku opcjach.

Zanim wybierzemy ubezpieczyciela, należy udać się do kilku firm, w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami umowy.

Przede wszystkim zwróćmy uwagę na zakres umowy ubezpieczenia, czyli na te wszystkie postanowienia, które określają, za jakie zdarzenia i w jakich sytuacjach ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność w ramach zawartej umowy.

W przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków zdarzają się postanowienia, które wyłączają odpowiedzialność ubezpieczyciela, np. za transport medyczny, mimo że istniała rzeczywista i niepodważalna konieczność transportu osoby poszkodowanej karetką bądź helikopterem. Zwrócimy uwagę na postanowienia regulujące dokonywanie płatności. Nie wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe mogą na miejscu dokonać za nas zapłaty za wszystkie  świadczenia. W takiej sytuacji to my musimy najpierw zapłacić na miejscu, a po powrocie do kraju zgłaszamy roszczenie do ubezpieczyciela. To z pewnością nie jest komfortowa sytuacja, dlatego taką ewentualność należy wziąć pod uwagę już na etapie  dokonywania wyboru oferty.

Kolejne istotne informacje znajdziemy w rozdziale „Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela”. Najczęściej występują tam zdarzenia, które powstały z winy osoby ubezpieczonej - wypadek, który miał miejsce pod wpływem alkoholu, środków odurzających, na skutek rażącego niedbalstwa klienta, niedopełnienie warunków umowy ubezpieczenia.

Warto pomyśleć o jeszcze jednym typie ubezpieczenia – nie tylko zdrowia, ale i mienia. Niestety, kradzieże, zdarzenia bardzo przykre, występują często, szczególnie w miejscach zbiorowego wypoczynku takich, jak: hotele, ośrodki sportowe, schroniska górskie. Należy pamiętać, że jeżeli w hotelu lub w innym miejscu pobytu istnieje sejf przeznaczony dla przechowywania cennych rzeczy gości ośrodka, to w przypadku pozostawienia rzeczy w pokoju, gdy istniała możliwość skorzystania z sejfu, ubezpieczyciel nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu zawarcia umowy z nim.

   Polak mądry po szkodzie….nie każde przysłowie powinno się sprawdzić. Zanim wyjedziemy, znajdźmy czas na wybór odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej, która w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, nie tylko zagwarantuje nam rzeczywistą pomoc na miejscu, ale da nam również poczucie bezpieczeństwa i możliwość spędzenia przyjemnego zimowego wypoczynku.

<< Ubezpieczenia

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij