Mediacja prowadzona przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Jeśli konsumentowi nie udało się uzyskać swoich praw w drodze reklamacji, może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu mediacyjnym.

Jeśli konsumentowi nie udało się uzyskać swoich praw w drodze reklamacji, może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu mediacyjnym. W tym celu należy wystąpić do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w swojej sprawie. Mediacja prowadzona jest korespondencyjnie między stronami, a Prezesem UKE. Wniosek należy przesłać na adres Delegatury UKE w województwie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

http://www.uke.gov.pl/delegatury-uke-1064

Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis sprawy, dokumenty na potwierdzenie twierdzeń w nim zawartych oraz swoje oczekiwania w stosunku operatora. Dodatkowo należy załączyć oświadczenie o zgodzie na polubowne zakończenie sporu w procesie mediacji oraz oświadczenie o przeprowadzeniu grogi postępowania reklamacyjnego. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku Prezes UKE wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia braków formalnych.

Mediacja jest szybszym i tańszym sposobem rozwiązania sporu niż wniesienie pozwu do sądu powszechnego. Wniosek, ani załączniki nie podlegają opłacie skarbowej. Mediacja ma na celu wspólne rozwiązanie sporu, oznacza to, że udział stron jest dobrowolny, a także żadne warunki ugody nie mogą zostać przez Prezesa UKE odgórnie stronom narzucone. Jeśli jedna ze stron nie wyrazi zgody na udział w mediacji, bądź strony nie dojdą do porozumienia wówczas pozostaje dochodzenie swoich praw jedynie przed sądem powszechnym.

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij