Zakup telefonu w promocji

Sprzedawca, będący jednocześnie operatorem, zobowiązany jest wydać konsumentowi aparat, aktywować oraz świadczyć usługę.

Należy rozróżnić dwie sytuacje,  w pierwszej sprzedawca jest jednocześnie operatorem, w drugiej sprzedawca i operator występują jako dwa różne podmioty.

W pierwszym przypadku konsument nabywa aparat telefoniczny i usługę telekomunikacyjną. Może to zrobić w salonie firmowym operatora, na stronie internetowej operatora bądź zamawiając w biurze obsługi operatora. W wyżej wymienionym modelu występują dwa podmioty: sprzedawca(operator) i konsument. Należy podkreślić, że w tej sytuacji fakturę za sprzedaż zawsze wystawia operator. Konsument nabywający aparat telefoniczny i usługę telekomunikacyjną zawiera dwie umowy: umowę sprzedaży i umowę o świadczenie usług telefonicznych, które należy rozpatrywać łącznie ze względu na cel ich zawarcia.  W powyższym przypadku konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny za promocyjnie nabyty aparat telefoniczny oraz  do regularnych opłat abonamentowych.

Natomiast sprzedawca, będący jednocześnie operatorem, zobowiązany jest wydać konsumentowi aparat, aktywować oraz świadczyć usługę. Ponadto ponosi również odpowiedzialność przypadku gdy towar jest niezgodny z umową lub usługa jest świadczona nieprawidłowo.  

W drugiej sytuacji występują dwa odrębne podmioty: sprzedawca i operator. Pomiędzy konsumentem a sprzedawcą zawarta jest umowa sprzedaży aparatu telefonicznego, a sprzedawca, który sprzedał aparat we własnym imieniu, zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za wady tego towaru. Ponadto sprzedawca w imieniu i na rzecz operatora podpisuje umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z konsumentem. Jednakże na podstawie tej umowy to operator zobowiązany jest do prawidłowego świadczenia wyżej wymienionej usługi. Natomiast konsument musi wywiązać się z obowiązku opłat abonamentowych na rzecz operatora.

Wobec powyższego możemy stwierdzić iż mamy do czynienia z dwiema odrębnymi umowami oraz rozdzieloną odpowiedzialnością. Odpowiedzialność za wady towaru ponosi sprzedawca, natomiast za nieprawidłowe świadczenie usługi odpowiada operator.

<< Telefon, Internet, telewizja

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij