Nowe przepisy - moment zawarcia umowy

Zakup dokonany po 25 grudnia 2014 r. podlega nowym zasadom. W tym dniu wchodzi w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Zgodnie z przepisem art. 51 do umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Decydujący jest tym samym moment (data) zawarcia umowy.

W przypadku zakupu tradycyjnego, w lokalu zwykłego sklepu, zwykle nie ma problemu z ustaleniem momentu zawarcia umowy. To po prostu zakup – zapłata w kasie i wydanie towaru. W przypadku zawarcia umowy na odległość niekiedy będziemy mieli problem z ustaleniem, kiedy doszło do zawarcia umowy.

Zawarcie umowy – co do zasady – następuje poprzez wymianę (złożenie) dwóch zgodnych oświadczeń woli. Na przykład, sklep internetowy oferuje konsumentowi zakup telewizora marki X po cenie 2499,00 PLN, a konsument ofertę przyjmuje naciskając przycisk kupuję (wysyła w taki sposób wiadomość do sprzedawcy, że zawiera umowę sprzedaży). Umowa zostaje zawarta.

Jednak wiele zależy od regulaminu sklepu internetowego. Przedsiębiorca, zgodnie z przepisem art. 661 Kodeksu cywilnego musi poinformować konsumenta m.in. o czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy oraz skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty.

Regulamin sklepu internetowego może na przykład stanowić, że zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów z oznaczeniem ceny, nie są ofertą. To jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Konsument kierując się wówczas wskazówkami sprzedawcy składa własną ofertę. Sprzedawca może ją przyjąć lub odrzucić. W takim przypadku bierzemy pod uwagę, kiedy sprzedawca przyjmie ofertę konsumenta. Należy pamiętać, że oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (często oznacza to datę wysłania np. wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia ofert konsumenta; por. art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego).

Niektóre sklepy prowadzą również systemy rezerwacji towarów. W takich przypadkach konsument jedynie rezerwuje towar przez stronę internetową sklepu, a do zawarcia umowy dochodzi dopiero w chwili odbioru, np. w sklepie stacjonarnym.

Powyższe rozróżnienia mają znaczenie dla określenia praw konsumenta w danym kontrakcie. Zgodnie z nowymi przepisami, odpowiedzialność sprzedawcy za towar podlegać będzie już zmodyfikowanej rękojmi (Kodeks cywilny, art. 556 i nast.). Oznacza to, że konsument np. nie będzie musiał zawiadomić sprzedawcy o wadzie w terminie 2 miesięcy, a także będzie mógł odzyskać pieniądze po jednorazowym usunięciu wady lub wymianie (o ile wada będzie istotna). Przy umowach zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, termin na odstąpienie od umowy przedłuża się z 10 do 14 dni.

 

<< Zakupy w Internecie

infotekafundacjafk
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. zamknijzamknij